دوشنبه , خرداد ۲۷ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / چک لیست و فرم ها / دانلود مجموعه راهنمای امور بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری و بیمه شخصی

دانلود مجموعه راهنمای امور بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری و بیمه شخصی

دانلود مجموعه راهنمای امور بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری و بیمه شخصیReviewed by شروين on Aug 16Rating: 4.5دانلود مجموعه راهنمای امور بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری و بیمه شخصیدانلود مجموعه راهنمای امور بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری و بیمه شخصی راهنمای پیمانکاران واگذارندگان کار درباره مقررات تامین اجتماعی

توجه :در حال حاضر امکان خرید این محصول وجود ندارد.

دانلود مجموعه راهنمای امور بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری و بیمه شخصی
راهنمای پیمانکاران واگذارندگان کار درباره مقررات تامین اجتماعی
فهرست مطالب شامل:
tamin.ir
فصل اول: مواد قانونی مرتبط با پیمانهای مشمول قانون تامین اجتماعی
فصل دوم : طبقه بندی قراردادها
فصل سوم:نحوه احتساب قراردادهای پیمانکاری
فصل چهارم: وظایف واگذارندگان کار،پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی
قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی
قرار دادهای مشاوره ای
قرار دادهای پیمانکاری (اجرایی)
مجوز های خاص
قراردادهای غیر عمرانی
قرار دادهای منعقد قبل از 24/1/70
قرار دادهای منعقده از 24/1/70 به بعد
حالت خاص قرار دادهای غیر عمرانی
پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی می باشند
قرار دادهای خرید و فروش
قرارداد های گاز رسانی
قرارداد های خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
قرارداد های طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای
قراردادهای حسابرسی ، تحقیاتی و پژوهشی
قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
قرارداد حسابرسی
کسر حق بیمه توسط کافرما از صورت وضعیتهای کارکد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان
نحوه احتساب قراردادهای پیمانکاری
جرایم ارسال لیست
وظایف کارفرمایان
وظایف پیمانکاران
وظایف سازمان تامین اجتماعی
وظایف واگذارندگان کار،پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی

مجموعه نکات کاربردی بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران و کارفرمایان

شامل:
برای تشکیل پرونده بیمه پیمانکاران چه باید بکنند؟
آیین نامه طرز تنظیم و ارسال لیست مزدو حقوق ماهانه
ارسال لیست مزد و حقوق ماهانه از طریق دیسکت
مقررات مربوط به جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست
حقوق قانونی کارفرمایان در قبال بازرسی ها و بدهی های اعلام شده
نام نویسی از اتباع بیگانه
مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال مالکیت کارگاه ها
مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار
کارفرمایان در زمان وقوع حادثه چه باید بکنند
اگر در حادثه ناشی از کار کارفرما مقصر باشد چه می شود؟
وظیفه بیمه گر و کارفرما در پیشگیری از حوادث ناشی از کار
فهرست فعالیتهای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر
چگونگی تحویل لیست مزد و حقوق کارکنان بصورت دورهای ( لیست سالانه)
کارفرمایان کارگاه های حقوقی تازه تاسیس برای تشکیل پرونده خود چه باید بکنند؟
نحوه برقراری غرامت دستمزد ایام بیماری
نحوه محاسبه و وصول حق بیمه افرادی که کارفرمای آنان به تکلیف مقرر قانونی عمل نکرده اند

دستورالعمل بیمه پروژه ها در قرارداد پیمانکاری

فهرست مطالب شامل:

بخش اول : ارکان بیمه، بیمه گر، بیمه گزار، موضوع بیمه، مورد بیمه، مدت بیمه، مبلغ بیمه، حق بیمه، فرانشیز، بیمه نامه
کاهش خسارت به تناسب ارزش واقعی
بخش دوم : تعهد ها و وظایف کارفرما , مشاور و پیمانکار
تاییدها و تعهدات کارفرما
وظایف و تعهدات مهندسان مشاور
وظایف و تعهدات پیمانکار
بخش سوم : راهنمای انتخاب پوشش های بیمه ای
1-کاربرگ انتخاب پوشش های بیمه ای
2-راهنمای تکمیل کاربرگ های بیمه
3-حداقل پوشش های بیمه ای پروژه های بزرگ صنعتی و غیر صنعتی
4-حداقل پوشش های بیمه ای پروژه های متوسط صنعتی
5-حداقل پوشش های بیمه ای پروژه های متوسط غیر صنعتی
6-حداقل پوشش های بیمه ای پروژه های کوچک •
7-تقسیم بندی پروژه
8-الحاقیه ها
9-فهرست الحاقیه ها
10-مسئولیت کارفرما و پیمانکار , در قبول و پرداخت فرانشیز
پیوست 1 – نحوه محاسبه حق بیمه
روش زمانی، روش تفکیکی، حق بیمه ماشین آلات، اثر تورم در حق بیمه
پیوست 2 – بیمه و وثیقه و بیمه تضمین
بیمه تضمین، بیمه وثیقه
پیوست 3 – معرفی انواع پوشش های بیمه ای در صنعت ساخت
دستورالعمل بیمه پروژه ها در قرارداد پیمانکاری

دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)

فهرست مطالب شامل:

فصل اول:مواد قانونی
بخش اول :جرائم ارسال لیست
فصل دوم :طبقه بندی قراردادها
بخش اول :قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
بخش دوم:قراردادهای غیرعمرانی
بخش سوم:موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
فصل چهارم :وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی
فصل سوم:نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری
بخش دوم:وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی
بخش اول :وظایف کارفرمایان( واگذارندگان کار ) در قبال سازمان
بخش چهارم:چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکارن و واگذارندگان که به وظایف قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی (موضوع ماده 38 طبق قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن )عمل نمی نمایند
بخش سوم:وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران
فصل پنجم :فصل حساب قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و نحوه صدور آن
بخش اول :فرم مفاصا حساب
نحوه درخواست فرم مفاصاحساب
بخش دوم :نحوه تنظیم مفاصا حساب و حدود اختیار امضاء آن
فصل ششم:پیگیری وصول مطالبات وارسال آمارهای مربوطه
الف :نحوه تنظیم فرم مفاصاحساب ، ب -تفویض اختیار امضاء و نحوه کنترل مفاصا حساب صادره
بخش دوم :جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه
بخشنامه شماره 14 جدید

نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست و نحوه احتساب جرایم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه، پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره و …)

دستور العمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور

نکات کاربردی بیمه تامین اجتماعی شخصی و فردی

فهرست مطالب شامل:

بیمه شدگان برای جمع آوری سوابق بیمه ای خود چه باید بکنند؟
مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه درمان
مدارک لازم جهت تأمین اعتبار دفترچه بیمه درمان
شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی
پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست
مستمری بازماندگان ، مستمری بازنشستگی ، مستمری از کارافتادگی
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 26/12/1385)
اروتز و پروتز ، کمک هزینه بارداری
مقررات مربوط به تأیید استراحت پزشکی بیمه شدگان
مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار
«بیمه بیکاری» متاهلین و مجردان چگونه محاسبه میشود؟
مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری:، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری ، شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری
کمک هزینه ازدواج ، شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج
کمک هزینه کفن و دفن ، شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن ، مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه کفن ودفن، میزان کمک هزینه کفن و دفن

راهنمای و جداول دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه مشاغل مختلف در سال 1392

صنف آرایشگاه مردانه و زنانه درجه 1و2و3و4،صنف چلو کباب و چلو خورش، صنف خشکبار و آجیل فروش، صنف دوزندگیهای مردانه و زنانه، صنف ریخته گریها( لوله ریز و چدن ریز، آلمینیوم ریز، برنج ریز، مفرغ ریز)، صنف سراج، صنف سنگ کوبی ها، صنف شیشه بر و شیه فروش، صنف عکاسی، صنف کفش دوزی دستی، صنف کشبلف و جوراب دستی، صنف کافه رستوران لوکس و درجه یک، درج دو، درجه سه، صنف گچ بر، آهک پز، گرمابه دار فخار، صنف قصاب و گوشت فروش، صنف قناد ، صنف موزائیک ساز و سیمانکار، صنف مسافرخانه و مهمان خانه، هتلداران 4 ستاره، 3 ستاره، 2و1 ستاره، صنف اتو سرویس ومکانیک اتومیبل، تودوزری اتومبیل، باطری سازی، صافرکاری ، رنگ اتومبیل، صنف خواربار ، طباخی ، کله پزی، صنف بزازی و فروشگاه پارچه، درب و پنجره سازی آهنی و آلومنیوم، صنف فروشگاه لوازم خانگی و کشتارگاه ، تراشکاری ، درودگری، نجاری، مبل سازی، چوب بری و میوه تره بار و سبزی فروش، صنف مشاغل حلواسازی و عطاری، صنف مشاغل تعمیرگاه اتومبیل و تراکتور و ماشین آلات کشاورزی، صنف مشاغل ابزار فروش ، سنگ بری ، فروشگاه لبنیات، صنف مشاغل قفل و کلید سازان،صنف مشاغل آرایشی بهداشتی، آموزشگاه انتشارات،  برق کشی صنعتی و ساختمان، پرده و کرکره، پزشک متخصص تابلوسازی، تاکسی تلفنی، تجهیزات آشپزخانه و کابینت، تدریس خصوصی، تراشکاری، تزئینات خودرو، تشک و تشک دوزی، تولیدی  چاپ صنعتی – تبلیغاتی، چاپخانه، خدمات ارتباطی و پلیس +10، خدمات الکترونیک، خدمات ایمنی، خدمات پزشکی، خدمات حمل و نقل، خدمات ساختمانی، خدمات فنی، خدمات کامپیوتری، خدمات مسافرتی، دام و طیور، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر فنی مهندسی، دکوراسیون، دوربین و لوازم، سرمایشی و گرمایشی، سوپر پروتئین، شرکت خدماتی، شیرینی، شیشه و شیشه بری، صنایع غذایی، عکاسی – فیلمبرداری، فروشگاه پوشاک، فروشگاه کیف و کفش، فروشگاه لوله و شیر آلات ساختمان، کارخانه، کافی نت و گیم ( Game ) نت، کالای برق و الکتریکی، کانون تبلیغاتی، گل فروشی و آکواریوم، لوازم التحریر، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، لوستر – آئینه و شمعدان، مرغ و مرغداری، مزرعه و کشاورزی، مشاور، مشاور املاک، مصالح ساختمانی، مصنوعات فلزی، صنف مشاغل موبایل و ………………………..

راهنمای بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی

فهرست مطالب شامل:

نرخ و نحوه پرداخت حق بیمه
نحوه احتساب و پذیرش حق بیمه کارفرمایان گذشته
نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه
شرایط سنی، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه
و………………………
راهنمای و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1392
راهنمای دریافت لیست جاری کارفرمایان از طریق سیستم وب
مجموعه دانستنی های و نکات و پرسش و پاسخ حوزه کارفرمایان، حوزه بیمه شدگان، حوزه مستمری بگیران تامین اجتماعی
کتابچه های راهنمای بیمه تامین اجتماعی

قيمت : 30000 ريال (سه هزار تومان)

توجه :در حال حاضر امکان خرید این محصول وجود ندارد.