دوشنبه , خرداد ۲۷ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / چک لیست و فرم ها / مجموعه بانک حقوقی- شماره 1

مجموعه بانک حقوقی- شماره 1

مجموعه بانک حقوقی- شماره 1Reviewed by وکیلی on May 17Rating: 5.0مجموعه بانک حقوقی- شماره 1شامل نمونه قراردادها و پيمانها ، نمونه فرم های دادخواست ، نمونه فرمها و معاملات ملكي،نمونه فرمهاي معاملات خودرو،نمونه اظهارنامه ها،نمونه درخواست ها،نمونه واخواست ها،نمونه قرارها،نمونه احکام و نمونه فرمها

مجموعه بانک حقوقی- شماره 1

این مجموعه شامل نمونه قراردادها و پيمانها ، نمونه فرم های دادخواست ، نمونه فرمها و معاملات ملكي،نمونه فرمهاي معاملات خودرو،نمونه اظهارنامه ها،نمونه درخواست ها،نمونه واخواست ها،نمونه قرارها،نمونه احکام و نمونه فرمها که به فرمت Word می باشد و براحتی می توانید آنها را ویرایش کنید.این مجموعه توسط گروهی از حقوقدانان مطرح تهیه گردیده است. و در قالب یک فایل ZIP عرضه گردید

 

RIAL 65.000 – خرید

قیمت مجموعه 6500 تومان (شش هزار و پانصد تومان)

hogh

سرفصلها:
۱)      نمونه قراردادها و پیمانها
۲)      نمونه فرم های دادخواست
۳)      نمونه فرمها و معاملات ملکی
۴)      نمونه فرمهای معاملات خودرو
۵)      نمونه اظهارنامه ها
۶)      نمونه درخواست ها
۷)      نمونه واخواست ها
۸)      نمونه قرارها
۹)      نمونه احکام
۱۰)   نمونه فرمها

1-نمونه قراردادها و پيمانها
قراردادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني
قرارداد خريد
قرارداد چاپ كتاب
قرض الحسنه از بانك
قرارداد ترخيص كالا
قرارداد پيمان جز
قرارداد حمل و نقل
قرارداد مهمان سرا
قرارداد طبخ غذا
قرارداد انجام خدمات نمونه
قرارداد انجام كار نمونه
قرارداد انجام كار نمونه
قرارداد تعمير و نگه داري
قرارداد مشارك در ساخت بنا
قرارداد مشاركت مدني خصوصي
قرارداد ساخت ، تهيه و تحويل
قرارداد انجام خدمات نمونه
قرار داد تفصيلي انجام خدمات نمونه
قرارداد توام با رهن – تسهيلات بانكي
قرارداد عمليات خاكبرداري و بارگيري
قرارداد تخليه ، بارگيري ، بارشماري و صفافي
قرارداد ساخت و نگه داري سوله اسكلت فل
قراردادهاي پيمان موضوع ضوابط پيمان
نمونه موافقت نامه
شرايط عمومي پيمان
شرايط خصوصي پيمان
قرارداد هاي تسهيلات بانكي موضوع ماده 10 قانون مدني و مقررات پولي و بانكي
قرارداد فروش اقساطي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات
قرارداد فروش اقساطي در قبال اسناد تجاري
قرارداد خريد سلف در قبال وثيقه غير منقول
قرارداد مشاركت مدني
قرارداد مشاركت مدني با بانك
قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات
قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك سپه
قرارداد اجاره به شرط تمليك
قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي
قرارداد فروش اقساطي از بانك
قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك
قرارداد توام با وثيقه ، شهرك هاي صنعتي با بانك
قرارداد هاي بين المللي
قرارداد سرمايه گذاري مشترك با شركت خارجي
قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي (واردكننده انحصاري – توزيع كننده انحصاري )
قرارداد خريد و فروش بين المللي
قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي
قراردادهاي بيمه موضوع قوانين بيمه
آتش سوزي صنعتي
آتش سوزي غير صنعتي
نمونه قرارداد عمر زماني كاركنان يك شركت
نمونه قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت
نمونه قرارداد بيمه درمان گروهي جبران هزينه هاي بيمارستاني
پرسشنامه و پيشنهاد بيمه تمام خطر مقاطعه كاري
پيشنهاد و پرسشنامه بيمه تمام خطر نصب
قراردادهاي كار موضوع قانون كار
قرارداد كار موقت
قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه و شركت
وقف موضوع ماده 55 قانون مدني
حبس ملك
وقف خاص
وقف عام
اثر معاملات (تعهدات ) موضوع ماده 221 قانون مدني
تعهد توام با رهن – دانشجويان ارز بگير
تعهد توام با رهن – فرصت مطالعاتي
تعهد استخدامي در شركت خصوصي
مال غير يا معاملات فضولي موضوع مواد 247 و 248 قانون مدني
تنفيذيه معامله
ابطاليه سند
وفا به عهد (ذمه) موضوع ماده 271 قانون مدني
ذمه توام با رهن
ذمه مطلق
اقاله موضوع ماده 289 قانون مدني
قرارداد اقاله
تفاسخ و فك رهن
ابراء موضوع ماده 289 قانون مدني
ابراء – تاديه دين
تبديل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدني
تبديل تعهد موضوع بند سوم  ماده 292قانون مدني
تبديل تعهد موضوع بند دوم ماده 292   قانون مدني
تبديل تعهد موضوع بند اول ماده 292  قانون مدني
الزامات بدون قرارداد موضوع ماده 301 قانون مدني
اعاده مالكيت (تملك يد سابق )
اتلاف – تسبيب موضوع مواد 328 و 331 قانون مدني
رسيد خسارت (ايجاد طرح عمراني )
بيع قطعي موضوع ماده 338 قانون مدني
قولنامه انتقال ملك
بيع قطعي ملك
بيع قطعي يك قطعه باغ
فروش قطعي يك باب خانه مسكوني
بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري
خريد ساختمان نيمه ساخته ،‌در حال احداث
بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه
بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني
بيع قطعي  با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن
بيع قطعي  با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن
اجاره موضوع ماده 466 قانون مدني
اجاره به شرط تمليك
اجاره يك باب پاركينگ
قرارداد اجاره وسيله نقليه
اجاره محل مسكوني مشاع
قرارداد يك دستگاه آپارتمان تجاري
اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني
قرارداد اجاره اماكن و ساختمان ها
اجاره محل تجاري بدون اخذ سرقفلي از سوي موجر
اجاره محل تجاري كه سرقفلي از سوي مستاجر قبلاً واگذار شده
قرارداد انتقال قطعي اجرايي دادگاه هاي موضوع مواد 4،19،137،143،145 قانون اجراي احكام
انتقال قطعي خانه ، ناشي از مزايده در دادگاه
انتقال قطعي آپارتمان ناشي از اجراي دادنامه الزام به تنظيم سند
قرارداد انتقال قطعي اجرايي دادگاه هاي موضوع مواد 4،19،137،143،145 قانون اجراي احكام
انتقال قطعي خانه ، ناشي از مزايده در دادگاه

انتقال قطعي آپارتمان ناشي از اجراي دادنامه الزام به تنظيم سند
بيع شرط موضوع ماده 458 قانون مدني
بيع شرط – اصل مالكيت
قرارداد تقسيم موضوع ماده 589 قانون مدني
تقسيم نامه ارث و ماترك
تقسيم نامه آپارتمان ها و انباري و پاركينگ به موجب صورتمجلس تفكيكي
عاريه موضوع ماده 635 قانون مدني
عاريه آپارتمان
قرض موضوع ماده 648 قانون مدني
قرض الحسنه توام با رهن
ضمانت عقدي موضوع ماده 654 قانون مدني
ضمانت از دين
حواله موضوع ماده 724 قانون مدني
حواله براي دين
كفالت موضوع ماده 724 قانون مدني
كفالت براي آزادي  متهم
صلح موضوع ماده 725 قانون مدني
صلح حقوق تلفن
صلح دعوي
صلح اموال منقول
صلح حقوق سر قفلي مغازه
صلح حقوق مغازه به صورت كليدي
صلح حقوق خصوصي ناشي از جرم طرف
رهن موضوع مواد 771 و 787 قانون مدني
رهن – تصرف
رهن موضوع مواد 771 و 787 قانون مدني
رهن – تصرف
معاوضه موضوع ماده 464 قانون مدني
معاوضه خانه با آپارتمان
وكالت موضوع ماده 656 قانون مدني
وكالت – مركب مشروح و كلي
وكالت – مركب كلي مختصر
وكالت مركب  – مشروح و كلي
وكالت – امور اداري – كسبي و صنفي
وكالت – خريد املاك
وكالت – اقامه دعوي
وكالت – امور اداري
هبه موضوع ماده 795 قانون مدني
هبه – از موارد رجوع
هبه – معوض
اسقاط حق شفعه
حق انتفاع موضوع ماده 40 قانون مدني
حق انتفاع سكني عمري
حق انتفاع سكني رقبي
حق ارتفاق موضوع ماده 93 قانون مدني
مزارعه موضوع ماده 518 قانون مدني
مساقات موضوع ماده 543 قانون مدني
مضاربه موضوع ماده 546 قانون مدني
قرارداد هاي كار
قرارداد كار موقت
قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه  /شركت

2-نمونه فرم تنظيم دادخواست
نمونه هاي ابتدايي اوراق قضايي
ابطال عمليات اجرائي با درخواست توقيف عمليات اجرائي
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم )
برگ اجاره نامه
برگ اظهارنامه
برگ اعتراض ثالث با صدور دستور تاخير عمليات اجرائي و الغاء دادنامه مورد اعتراض
برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي و صدور دستور تأخير عمليات اجرائي
برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي
برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين
برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (واخواهي )
برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (درخواست توقف فوري عمليات اجرائي با صدور قرار قبولي واخواهي )
برگ دادخواست تجديد نظر
برگ دادخواست فرجامخواهي
برگ دادخواست متقابل
برگ دادخواست ديوان عدالت اداري
برگ دادخواست وارد ثالث
برگ دادنامه
برگ گواهي انحصار وراثت بيشتر از سه ميليون تومان
برگ گواهي انحصار وراثت كمتر از سه ميليون تومان
برگ مبايعه نامه اتومبيل
برگ مبايعه نامه اموال غير منقول
برگ واخواست نامه (1)
برگ واخواست نامه (2)

موضوعات عمومي
درخواست حصر وراثت مسلمانان
حصر وراثت مسلمانان كمتر از سه ميليون تومان
درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه اول )
درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم )
درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم )

حصر وراثت مسلمانان بيشتر از سه ميليون تومان
درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه اول )
درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم )
درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم )

درخواست حصر وراثت پيروان اقليت هاي مذهبي
دادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت هاي مذهبي (كمتر از سه ميليون تومان )
دادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت هاي مذهبي (بيشتر از سه ميليون تومان )

استشهاديه گواهي حصر وراثت
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم )

صدور حكم رشد
دادخواست صدور حكم رشد

صدور حكم سرپرستي و كفالت

دادخواست صدور حكم سرپرستي و كفالت

موضوعات مدني
ابطال وكالت نامه
اظهار نامهءعزل از وكالت
دادخواست ابطال وكالت نامه و سند رسمي انتقال
دادخواست ابطال وكالت نامه با دستور موقت
درخواست دستور موقت به منع استفاده از وكالت نامه

ارثيه و ماترك
دادخواست مهر و موم تركه (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مهر و موم تركه (از دادگاه)
دادخواست مهر و موم تركه و تحرير آن (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مهر و موم تركه و تحرير آن (از دادگاه)
دادخواست مهر و موم تركه و تحرير و تقسيم آن
دادخواست تقسيم تركه
دادخواست رفع مهر و موم و تحرير ماترك از دادگاه(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست رفع مهر و موم و تحرير ماترك از دادگاه(از دادگاه)

اعسار
دادخواست صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي
دادخواست صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و مطالبه وجه
دادخواست صدور حكم اعسار از پرداخت محكومٌ به

تأمين دليل
تأمين دليل اتومبيل
دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به اتومبيل (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به اتومبيل (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل عيوب اتومبيل خريداري شده (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل عيوب اتومبيل خريداري شده (از دادگاه)

تأمين دليل خانه و آپارتمان
دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت ‏ (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت ‏ (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت(از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل عيوب ملك خريداري شده (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل عيوب ملك خريداري شده (از دادگاه)

تأمين دليل مالك و مستاجر
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (2)(از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از دادگاه)

تأمين دليل عمومي
دادخواست تأمين دليل عدم تكميل قرارداد در مورد تعميرات (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل عدم تكميل قرارداد در مورد تعميرات (از دادگاه)

توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه
دادخواست توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه چك با پرداخت وجه آن
درخواست توقيف و ابطال عمليات اجرائي مطالبه وجه با مدعي قرارداد خريد ملك

توقيف اموال و تأمين خواسته
دادخواست تامين خواسته عمومي (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تامين خواسته عمومي (از دادگاه)
دادخواست قرار تامين خواسته (توقيف عين موضوع معامله )
دادخواست قرار تأمين خواسته (اجاره بهاء ) (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست قرار تأمين خواسته (اجاره بهاء ) (از دادگاه)
دادخواست قرار تامين خواسته مهريه
دادخواست قرار تامين خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوكاله ) (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست قرار تامين خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوكاله ) (از دادگاه)
دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از دادگاه)

توقيف اموال و تأمين خواسته با مطالبه وجه مربوطه
دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته(از دادگاه)
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي با قرار تأمين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي با قرار تأمين خواسته (از دادگاه)
دادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختي با تأمين خواسته
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني با قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني با قرار تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامين خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع با قرار تأمين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع با قرار تأمين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه بهاي اتومبيل با قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه بهاي اتومبيل با قرار تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرض الحسنه با قرار تأمين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرض الحسنه با قرار تأمين خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت با قرار تأمين خواسته
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملك غيربا تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملك غيربا تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري با تامين خواسته (1)(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري با تامين خواسته (1)(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري/حق الزحمه كارشناسي با تامين خواسته (2) (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله /حق داوري/حق الزحمه كارشناسي با تامين خواسته (2) (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي با قرار تامين خواسته (از دادگاه)
دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست اعتراض به قرار تامين خواسته(از دادگاه)

خلع يد
دادخواست خلع يد (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست خلع يد (از دادگاه )
دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا
دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف
دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف با دستور موقت

دادرسي فوري و دستور موقت
درخواست دستور موقت اتصال تلفن
درخواست دستور موقت استرداد طفل
درخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چك
درخواست دستور موقت منع استفاده از وكالت نامه
درخواست دستور موقت منع از صدور سند ( ماده 12 قانون زمين شهري )
درخواست دستور موقت منع از عمليات ساختماني
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن
درخواست دستور موقت منع از هر گونه استفاده و نقل و انتقال تلفن
درخواست دستور موقت منع از هر گونه اقدام در امور شركت

داوري
دادخواست تعيين داور طرف مستنكف

رفع مزاحمت
دادخواست رفع مزاحمت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت (از دادگاه )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از دادگاه )

رفع ممانعت از حق
دادخواست رفع ممانعت از حق (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع ممانعت از حق(از دادگاه )
دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از دادگاه )

زمين شهري
دادخواست اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري
دادخواست اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند دولت
دادخواست اعتراض به نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند دولت با دستور موقت

شناسنامه
دادخواست ابطال شناسنامه قبلي و صدور شناسنامه جديد
دادخواست الزام به تغيير نام
دادخواست الزام به تغيير نام فرزند

قرار داد و تعهدات

الزام به تنظيم سند رسمي مال غير منقول با توابع مربوطه

الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان
دادخواست الزام به تحويل مورد معامله
دادخواست الزام به تحويل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله و اخذ پايان كار و تفكيك و تنظيم سند رسمي انتقال
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله و اخذ پايان كار و تفكيك و تنظيم سند رسمي انتقال و تحويل مبيع
دادخواست الزام به تكميل مورد معامله و تفكيك و تنظيم سند رسمي انتقال
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان با تحويل مبيع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان باتحويل مبيع و فك رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان با فك رهن

الزام به تنظيم سند رسمي خانه
دادخواست الزام به تحويل مورد معامله
دادخواست الزام به تحويل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه با تحويل مبيع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه باتحويل مبيع و فك رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خانه با فك رهن

الزام به تنظيم سند رسمي عمومي
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي و درخواست ابطال عمليات اجرائي با دستور توقيف عمليات اجرائي
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظيم سند و درخواست تنظيم سند رسمي انتقال
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظيم سند و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با درخواست صدور تأخير عمليات اجرائي
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظيم سند و درخواست صدور تأخير عمليات اجرائي
دادخواست وارد ثالث در پرونده الزام به تنظيم سند و درخواست تنظيم سند رسمي انتقال

الزام به تنظيم سند رسمي مال منقول
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبیل
الزام به تحويل مبيع ( اتومبيل )(از شوراي حل اختلاف )
الزام به تحويل مبيع ( اتومبيل )(از دادگاه )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل(از شوراي حل اختلاف )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل (از دادگاه )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل و تحويل مبيع (از شوراي حل اختلاف )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل و تحويل مبيع (از دادگاه )
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل و تحويل مبيع با دستور موقت
الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل و تحويل مبيع با فك رهن و دستور موقت
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبيل
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبيل با توقيف عين آن

الزام به تنظيم سند رسمي انتقال امتياز تلفن
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن و تحويل گوشي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن و تحويل گوشي (از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن و تحويل گوشي با دستور موقت
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن با پرداخت بدهي معوقه(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن با پرداخت بدهي معوقه(از دادگاه )

عمومي قرارداد و تعهدات
دادخواست الزام به انجام تعهد در تعميرات(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در تعميرات(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از شوراي حل اختلاف )(1)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از دادگاه )(1)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از شوراي حل اختلاف )(2)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از دادگاه )(2)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن با پرداخت بدهي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن با پرداخت بدهي(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضايت خواهان(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضايت خواهان(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحويل مبيع(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به تحويل مبيع(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحويل مبيع با قرارتامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به تحويل مبيع با قرارتامين خواسته (از دادگاه )
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد معامله فضولي و استرداد وجوه
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد و استرداد مبيع
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختي
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختي با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چك
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختي

مالک و مستاجر
محلهاي تجاري
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (از شوراي حل اختلاف)(1)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (از دادگاه)(1)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (از شوراي حل اختلاف)(2)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (از دادگاه)(2)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه و تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه و تعدي و تفريط (از دادگاه )
دادخواست تأمين دليل و تخليه به علت انتقال به غير
دادخواست تجويز انتقال منافع
دادخواست تخليه به علت انتقال به غير
دادخواست تخليه به علت تغيير شغل
دادخواست تخليه به علت نوسازي
دادخواست تخليه به علت نياز شخصي
دادخواست تعديل اجاره بها

موضوعات مشترك محلهاي مسكوني و تجاري
دادخواست الزام به انجام تعمييرات اساسي مورد اجاره(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعمييرات اساسي مورد اجاره(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحويل مورد اجاره
دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه )
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از دادگاه )
دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از دادگاه )
دادخواست تخليه به علت انقضاء مدت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت انقضاء مدت (از دادگاه)
درخواست تخليه به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 ( از شوراي حل اختلاف)
درخواست تخليه به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 ( از دادگاه‌)
دادخواست تخليه به علت انقضائ مدت با مطالبه اجور معوقه(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت انقضائ مدت با مطالبه اجور معوقه(از دادگاه )
دادخواست تخليه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حكم(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حكم(از دادگاه )
دادخواست تخليه به علت ايجاد مركز فساد (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت ايجاد مركز فساد (از دادگاه )
دادخواست تخليه به علت تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست تخليه به علت تعدي و تفريط (از دادگاه ) `
دادخواست تعديل اجاره بهاء پس از انقضاء مدت
دادخواست تعيين اجاره بهاء
دادخواست تعيين اجاره بهاء تا زمان صدور حكم
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد اجاره و تخليه به علت تخلف از شروط قراردادي
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد اجاره و تخليه به علت تخلف از شروط قراردادي و اجرت المثل ايام تصرف
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد اجاره و تخليه به علت تخلف از شروط قراردادي و اجور معوقه
دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبيق با وصف/وقوع عيب / در معرض خرابي بودن
دادخواست قرار تامين خواسته اجورمعوقه(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست قرار تامين خواسته اجورمعوقه(از دادگاه )
دادخواست مطالبه اجرت المثل ايام تصرف(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه اجرت المثل ايام تصرف(از دادگاه )
دادخواست مطالبه اجور معوقه(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه اجور معوقه(از دادگاه )

مطالبه وجه
مطالبه وجه چك
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با تامين خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس با تامين خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چك خارجي با تامين خواسته(از دادگاه )

مطالبه وجه ضمانت و سپرده
دادخواست مطالبه وجه ضمانت (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامين خواسته (از دادگاه )

مطالبه وجه عمومي
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه با قرار تامين خواسته عمومي(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه با قرار تامين خواسته عمومي (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/قرض الحسنه (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/قرض الحسنه (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرض الحسنه با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/ قرض الحسنه با قرار تامين خواسته (از دادگاه )
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد (از دادگاه )
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامين خواسته (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه بهائ مورد معامله مال غير(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه بهائ مورد معامله مال غير(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه بهائ مورد معامله مال غير با تامين خواسته(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه بهائ مورد معامله مال غير با تامين خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه وساطت(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه وساطت(از دادگاه )
دادخواست مطالبه حق الوكاله /حق داوري/هزينه كارشناسي (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه حق الوكاله /حق داوري/هزينه كارشناسي (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامين خواسته (از دادگاه )
دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي(از شوراي حل اختلاف )
دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي (از دادگاه )

ملك مشاعي
دادخواست اعتراض به تصميم واحد ثبتي در افراز
دادخواست صدور دستور فروش ملك مشاعي
درخواست صدور تجويز انتقال سهم مالكانه مشمول

وصيت
دادخواست تنفيذ وصيت نامه عادي
موضوعات تجاري
دادخواست ابطال صورتجلسات شركت اولي و ابطال شركت دوم
دادخواست ابطال صورتجلسات شركت اولي و ابطال شركت دوم با دستور موقت
درخواست حكم ورشكستگي از طرف تاجر
درخواست حكم ورشكستگي از طرف دادستان
درخواست حكم ورشكستگي از طرف طلبكار
درخواست دستور موقت منع از هر گونه اقدام در شركت

موضوعات خانواده
ازدواج
دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذن
دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امكان استئذان ولي
دادخواست ثبت ازدواج دايم
دادخواست ثبت ازدواج موقت
دادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم/ موقت
دادخواست تجويز ازدواج مجدد (1)
دادخواست تجويز ازدواج مجدد (2)

دادخواست تجويز ازدواج مجدد (3)
دادخواست ثبت واقعه رجوع

حضانت
دادخواست صدور حكم حضانت
دادخواست حضانت طفل و تحويل فرزند
دادخواست سلب حضانت و سرپرستي فرزند از .. .. .. .. و تحويل آن به اينجانب

طلاق و گواهي عدم امکان سازش
دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش
دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه
دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه
دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عسر و حرج
دادخواست تنفيذ طلاق صادره در كشور ….. و اجراي صيغه و ثبت رسمي آن در ايران
دادخواست تنفيذ طلاق صادره در كشور ….. و ثبت رسمي آن در ايران

فسخ نكاح يا ابطال آن
دادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت
دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اكراه و فقدان قصد
دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم كسب اجازه ولي
دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح
دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف
دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هداياي تقديمي
دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت وجود عيب

مهريه

دادخواست مطالبه مهريه
دادخواست مطالبه مهر المسمي با حق حبس
دادخواست مطالبه مهريه با قرار تامين آن
دادخواست قرار تامين خواسته عادي مهريه
دادخواست مطالبه مهريه مطلق با قرار تأمين
دادخواست اعسار از پرداخت مهريه
دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه

نفقه
دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت
دادخواست الزام به تهيه مسكن (از نفقه)
دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت و صدور قرار تأمين
دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه

عمومي
دادخواست الزام به تمكين
دادخواست الزام به تمكين و منع از اشتغال به تحصيل
دادخواست استرداد جهيزيه
دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته
دادخواست تعيين تكليف زندگي خانوادگي
دادخواست فرزند خواندگي
دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدي
دادخواست ملاقات فرزند

موضوعات كيفري
ارتشاء، ربا و كلاهبرداري
شكوائيه اخذ نوشته يا سند از غير رشيد به ضرر وي
شكوائيه ارتشاء
شكوائيه ارتشاء عمومي
شكوائيه ارتشاء داور – مميز – كارشناس
شكوائيه ربا خواري
شكوائيه رشوه دادن
شكوائيه رشوه گرفتن
شكوائيه كلاهبرداري
شكوائيه معاونت در ارتشاء

امتناع از انجام وظايف قانوني
شكوائيه امتناع از رسيدگي قانوني قاضي

اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
اهانت به مقدسات اسلامي / انبياء عظام / ائمه طاهرين / حضرت صديقه طاهره(ع)
اهانت به امام خميني (ره) / مقام معظم رهبري (مدظله)

تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قمار بازي و ولگردي
شكوايه استعمال علني مشروبات الكلي
شكوايه خريد و حمل و نگهداري مشروبات الكلي
شكوايه خريد و حمل و نگهداري وسايل قماربازي
شكوايه دايرکردن و دعوت مردم به قمار خانه
شكوايه دايرکردن محل براي شرب مشروبات الکلي و دعوت کردن مردم به آن
شكوايه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الكلي
شكوايه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسايل قماربازي
شكوايه بکار گماردن طفل صغيروغيررشيد براي تکدي
شكوايه قراردادن تکدي و کلاشي به عنوان پيشة خود

تخريب اموال تاريخي و فرهنگي
شكوائيه خارج كردن اموال تاريخي – فرهنگي از كشور
شكوائيه خريد و فروش غير مجاز اموال تاريخي – فرهنگي
شكوائيه مبادرت به تعمير يا تغيير يا تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن تاريخي – فرهنگي ثبت شده بدون ضابطه
شكوائيه مبادرت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه اماكن تاريخي – فرهنگي – مذهبي ثبت شده بدون ضابطه
شكوائيه سرقت يا خريد و اخفاي اموال تاريخي – فرهنگي – مذهبي
شكوائيه مبادرت بدون مجوز عمليات در حريم آثار تاريخي – فرهنگي
شكوائيه مبادرت به تخريب اموال تاريخي – فرهنگي – مذهبي
شكوائيه انتقال مال غير منقول تاريخي- فرهنگي ثبت شدهء بر خلاف ضوابط قانوني
شكوائيه تجاوز به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي – فرهنگي ثبت شده
شكوائيه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي – فرهنگي

تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
شكوائيه صلب آزادي افراد ملت يا محروم نمودن از حقوق اساسي توسط مقامات دولتي

جرايم عليه اشخاص و اطفال
شكوائيه اخلال در نظم و آسايش عمومي
شكوائيه ايراد جرح و صدمه عمدي غير قابل قصاص
شكوائيه ايراد ضرب و جرح معمولي
شكوائيه شروع به قتل عمد
شكوائيه قتل غير عمدي حاصل از بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي
شكوائيه مخفي كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورين
شكوائيه قدرت نمائي با چاقو
شكوائيه دفن و مخفي كردن جنازه بدون رعايت نظامات دولتي

جعل و تزوير
شكوائيه جعل و استفاده از سند مجهول
شكوائيه شروع به جعل

غصب عناوين و مشاغل
سوء استفاده از لباسهاي مأمورين نظامي – انتظامي
سوء استفاده علني از لباسهاي رسمي مأموران كشورهاي بيگانه

فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
شكوائيه فرار از زندان يا ندامتگاه
شكوائيه مصامحه و اهمال مأمور در دستگيري شخصي كه وظيفه دستگيري او را داشته است
شكوائيه مخفي كردن يا فراهم نمودن موجبات فرار شخصي كه قانوناٌ دستگير شده و فرار كرده يا كسي كه قانوناٌ امر به دستگيري وي صادر شده

محو يا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي
شكوائيه شكستن يا محو كردن مهر يا پلمپ

هتك حرمت اشخاص
شكوائيه افترا و هتك حرمت
شكوائيه توهين و فحاشي

هتك حرمت منازل و املاك غير
شكوائيه مزاحمت و ممانعت از حق

3- نمونه فرمها و معاملات ملكي
نمونه قرارداهاي املاك
قرارداد پيش فروش
مشاركت در ساخت
اجاره نامه
انتقال سرقفلي
اجاره به شرط تمليك
مبايعه نامه املاك
پروانه تخصصي مشاورين املاك
انتقال سرقفلي
اجاره نامه
مبايعه نامه املاك
مشاركت در ساخت
دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها
اجاره به شرط تمليك
قرارداد پيش فروش

4-نمونه فرمهاي معاملات خودرو
نمونه قرارداهاي خودرو
مبايعه نامه خودرو
قرارداد فروش اقساطي خودرو
قرارداد اجاره به شرط تمليك خودرو
مبايعه نامه خودرو
پروانه تخصصي مشاورين خودرو

مبايعه نامه خودرو(اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان اتومبيل)
قرارداد فروش اقساطي خودرو
قرارداد اجاره به شرط تمليك خودرو
قرارداد فروش خودرو (حوالجات)
قرارداد فروش خودرو (پيش فروش)
دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها

5-نمونه اظهارنامه ها
اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكين
اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش
اظهار نامه راجع به تعهد بيع همراه با چگونگي ثبت و ابلاغ آن
اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه
اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 1
اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 2
اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملك
اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال
اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره
اظهار نامه خريدار ملك به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظيم سند رسمي انتقال
اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه الزام
اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني
اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي بخش شهرستان
اظهار نامه منع ادامه عمليات ساختمان
اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه
اظهار نامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت
اظهار نامه انحلال شركت
اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده
اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم
قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتي
اظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف
اظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه
اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب
اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ
اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن
اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي
اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل
اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير

6-نمونه درخواست ها
درخواست هاي ثبتي
تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از سوي طلبكار
تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي
تقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبكار
تقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي
تقاضاي بازداشت اموال (اثاثيه منزل يا مغازه يا كارگاه و غيره ) از طريق اجراي اسناد رسمي
تقاضاي بازداشت وجه نزد شخص ثالث (موجر و …)از طريق اجراي اسناد رسمي
تقاضاي مطالبه اجور از طريق دفتر خانه
تقاضاي صدور اجراييه جهت وصول اجور و تخليه از طريق دفتر خانه
تقاضاي كسر حقوق بدهكار از طريق اجراي اسناد رسمي
تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي
درخواست منع خروج بدهكار از كشور با توجه به پرونده اجرايي از اداره گذرنامه
تقاضاي ثبت ملك
تقاضاي آگهي تحديد حدود اختصاصي
تقاضاي اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت
تقاضاي صدور سند مالكيت
تقاضاي صدور سند مالكيت المثني به لحاظ مفقودي
تقاضاي صدور سند تجميعي
تقاضاي افراز املاك مشاع
تقاضاي صدور سند مالكيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه
تقاضاي صدور سند مالكيت جديد براي وراث
تقاضاي اصلاح حد به كوچه
تقاضاي اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت
تقاضاي نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت
تقاضاي تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد
تقاضاي اخذ نقشه ثبتي
تقاضاي تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگي )
تقاضاي سند مالكيت متمم الصاقي
تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چك بلامحل
مدارك لازم براي صدور اجراييه چك بلامحل
درخواست وصول مهريه (اجراييه ثبت اسناد )
درخواست از سردفتر جهت ثبت حضور در دفتر خانه
نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه
گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور خريدار
نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه
گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالك
گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي
گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله
ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت
نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي
استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك در خصوص وضعيت ثبتي پلاك
نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه
نمونه آگهي تاسيس شركت ( سهامي خاص )
درخواست هاي حقوقي
درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )
تقاضاي اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت
نمونه ديگر تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت
صدور مجوز دادرسي فوري و دستور موقت

درخواست صدور (قرار ) تامين محكوم به
درخواست صدور قرار تامين محكوم به
تقاضاي صدور قرار قبولي و اجراي حكم دادگاه خارجي
تقاضاي مراجعه به محل و تخليه و تحويل عين مستاجر از طرف موجر
نمونه از تقاضاي صدور اجرائيه
تقاضاي صدور اجراييه در خصوص تنظيم سند رسمي انتقال
درخواست صدور اجراييه براي تخليه ملك مورد اجاره
درخواست صدور اجراييه در خصوص تغيير نام كوچك
درخواست صدور اجراييه جهت پرداخت وجه چك
نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد
نمونه صورت جلسه تامين دليل
لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي
لايحه جهت صدور آگهي مزايده
تقاضاي مزايده اموال توقيف شده (محكوم عليه)
درخواست انتشار آگهي مزايده
درخواست ابلاغ آگهي مزايده
نمونه آگهي مزايده
نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول
نمونه آگهي مزايده اموال منقول
درخواست دادورز اجراي احكام از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده
درخواست دايره نيابت از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده
درخواست در خصوص تحويل اموال از اجراي احكام مدني
درخواست در خصوص انتقال سند به لحاظ برنده شدن در مزايده (به نام برنده مزايده )
تقاضاي توقيف طلب نزد شخص ثالث
معرفي اموال محكوم عليه جهت توقيف
تقاضای عسر و حرج از طرف محکوم علیه ( مستاجر )
تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي
درخواست هاي خانوادگي
شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت به بهانه خواستگاري
شكواييه در خصوص هتك حرمت طرف مقابل نامزدي
شكواييه در خصوص تدليس در ازدواج
شكواييه مبني بر درخواست مجازات به جهت نكاح قبل از بلوغ از سوي ولي قهري
شكواييه در خصوص ايجاد رابطه زوجيت بدون ثبت در دفتر خانه رسمي ازدواج از سوي همسر
شكواييه در خصوص عمل منافي عفت (غير از زنا ) از سوي همسر
شكواييه زوجه (زن ) مبني بر ترك انفاق توسط شوهر
شكواييه مبني بر ايجاد ممانعت و مزاحمت در خصوص امر حضانت
شكواييه در خصوص ايراد افتراء (و قذف )توسط شوهر
شكواييه در خصوص استعمال الفاظ ركيك و توهين توسط شوهر
شكواييه در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي توسط شوهر
شكواييه در خصوص سقط جنين به سبب ايراد ضرب عمدي توسط شوهر
شكواييه در خصوص نشر اكاذيب توسط شوهر سابق
شكواييه در خصوص هتك حرمت منزل و ورود به عنف توسط شوهر سابق
لايحه براي تقاضاي ملاقات طفل
لايحه براي تقاضاي استرداد طفل
لايحه براي تقاضاي توقيف ملك
لايحه براي تقاضاي توقيف اتومبيل
لايحه براي تقاضاي توقيف اموال
لايحه براي تقاضاي كسر حقوق و مزايا
لايحه براي تقاضاي ابلاغ اجراييه
درخواست هاي كيفري
نمونه برگ شكايت كيفري
نمونه متن شكواييه هاي كيفري
شكواييه در خصوص تهديد به قتل
نمونه شكواييه كلاهبرداي
شكواييه در خصوص قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو
شكواييه در خصوص سوگند (قسم ) دروغ
شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت هاي تلفني
نمونه شكواييه خيانت در امانت
شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت براي بانوان
شكواييه در خصوص هتك حرمت منازل
شكواييه در خصوص صدور چك بلامحل
نمونه ديگر شكايت كيفري چك بلامحل
شكواييه چك از سوي مدير عامل شركت
شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني بر سرقت دسته چك
شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني مفقود شدن دسته چك
شكايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چك
درخواست عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك
درخواست قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه
درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه
دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه
تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل
درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي
نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي
نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

7-نمونه واخواست ها
نمونه واخواست نامه برات
نمونه واخواست سفته در فرم مخصوص
نمونه فرم مخصوص واخواست سفته
نمونه واخواست نامه سفته
نمونه برگ سفيد واخواست نامه

8-نمونه قرارها
قرارهاي کيفري
قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانك محال عليه
قرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبي
قرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودن
قرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم )
قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام
قرار كفالت با تعيين وجه الكفاله
قرار نيابت قضايي جهت دستگيري متهم با حكم ورود به مخفي گاه
نمونه قرار اناطه صادره از سوي داد سرا
قرار قبولي اعسار محكوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم
قرارهاي خانوادگي
قرار عدم صلاحيت ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني
قرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان
نمونه قرار رد دعوي به علت حجر خواهان
قرار رسيدگي توامان
قرار ارجاع امر به داوري (در مورد طلاق )
قرار تامين دليل
نمونه قرار تامين مهريه ( توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه )
قرارهاي نظامي
قرار عدم صلاحيت محلي (دادسراي نظامي )
قرار مجرميت (متهم )
نمونه قرار التزام با قبول شرف
قرار بازداشت موقت (به خاطر سرقت هاي متعدد )
نمونه اي از تخفيف قرار تامين
نمونه اي از تشديد قرار تامين
قرارهاي اداري
نمونه قرار دستور موقت مبني بر عدم تعطيل محل كار
نمونه ديگر قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال
تعزيرات حكومتي
قرار عدم صلاحيت محلي
قرار عدم صلاحيت ذاتي
نيابت جهت انجام اقدامات قانوني
دستور براي بازداشت متخلف به دليل عجز از توديع وثيقه
قرارهاي حقوقي
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري
نمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در مورد دعوي تقسيم و افراز ملك مشاع
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود الاثر ندارد
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع اداري (اداره ثبت اسناد و املاك)
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در مورد اصلاح نام ممنوع
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مكرر
قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت كار
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات تشخيص و حل اختلاف كار راجع به دستمزد
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت شعبه تحقيق اوقاف در رسيدگي به درخواست توليت
قرار عدم صلاحيت نسبي
قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول)
قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم)
نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان
قرار رد دادخواست خواهان توسط مدير دفتر دادگاه به لحاظ عدم تكميل پرونده علي رغم اخطار رفع نقض (مطابق ماده 85)
قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)
قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر
قرار رد دادخواست خواهان به تقاضاي خوانده به دليل عدم توديع تامين (تبعه خارجي )
قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني
قرار رد دادخواست خواهان به دليل نداشتن شرايط موت فرضي
قرار رد دادخواست جلب ثالث
نمونه ديگر قرار رد دادخواست جلب ثالث
قرار رد درخواست (دادخواست ) تجديد نظر
نمونه قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي به لحاظ پايين بودن ميزان خواسته
قرار رد درخواست واخواهي
قرار قبولي درخواست واخواهي
نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي
نمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي
جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي
قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي
قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان
قرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهان
قرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهان
قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان
قرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبت
قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده
نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده
قرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان
قرار رد دعوي به علت  غير ثابت تشخيص دادن آن
قرار رد دعوي به علت  فقدان سمت خواهان
قرار رد دعوي به دليل عدم حضور در اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي و عدم تهيه وسيله اجراي قرار
قرار رد دعوي به دليل استرداد دعوي توسط خواهان
قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر محكوم بها
نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه
قرار رد دعوي (به لحاظ شمول مرو زمان )
قرار سقوط دعوي به دليل عدم توديع دستمزد كارشناس در موعد مقرر قانوني
قرار سقوط دعوي به لحاظ استرداد دعوي به طور كلي توسط خواهان
قرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهان
قرار سقوط دعوي خواهان در مورد متعرض ثبت
قرار عدم استماع دعوي
قرار عدم استماع دعوي به دليل مالك نبودن خوانده بر ملك متنازع فيه
قرار عدم استماع دعوي به لحاظ  عدم ارائه دليل وراثت انحصاري
قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداري
قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه گواهي مبني بر عدم قابليت افراز مال مشاعي
قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم مالكيت رسمي خواهان بر ملك مورد دعوي
قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانوني
قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي در كميسيون مخصوص وزارت نيرو
مقايسه بين قرار عدم صلاحيت و قرار عدم استماع دعوي
قرار امتناع از رسيدگي (دادرسي )
قرار امتناع از رسيدگي به جهت اعتبار امر محكوم بها (مختوم بها )
قرار امتناع از رسيدگي به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگر
قرار رسيدگي توام (توامان )
قرار رسيدگي توام با توجه به ارجاع رئيس دادگستري
قرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالث
قرار توقيف دادرسي به لحاظ فوت خوانده
قرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يكي از اصحاب دعوي
قرار توقيف عمليات اجرايي
قرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه )
قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )
قرار تاخير عمليات اجرايي
قرار تامين خواسته
قرار تامين خواسته به تقاضاي خواهان
قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي
قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري (سفته )
نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري
نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد عادي
قرار تامين خواسته به استناد در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته
قرار تامين خواسته (توقيف تلفن )
طريق عملي صدور و اجراي  قرار تامين خواسته
قرار توقيف اموال موضوع ماده 218 مكرر قانون مدني
قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند ابرازي با توجه به انكار خوانده
قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ترديد خوانده
قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ادعاي جعليت خوانده
قرار رسيدگي به جعليت سند
قرار ارجاع امر به كارشناس
نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس
نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس
قرار كارشناسي (براي تعيين حق كسب ، پيشه و تجارت )
قرار كارشناسي (براي حسابداري )
قرار ارجاع امر به هيات كارشناسان
قرار ارجاع امر به داوري (داوري نامه )
قرار معاينه محلي
قرار معاينه و تحقيق محلي (تواماً )
نمونه ديگر قرار معاينه و تحقيق محلي
قرار تامين دليل
نمونه ديگر قرار تامين دليل
نمونه ديگر قرار تامين دليل
قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس
نمونه ديگر قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس
قرار تامين دليل محكوم به
قرار اجراي موقت حكم
قرار قبولي تقاضاي اجراي حكم  دادگاه خارجي
قرار تاخير اجراي حكم
قرار اتيان سوگند
قرار استماع شهادت شهود (گواهي گواهان )
قرار نيابت قضايي براي انجام استكتاب و ارجاع امر به كارشناسي
قرار گزارش اصلاحي به لحاظ حصول سازش بين طرفين دعوي
قرار قبولي درخواست دستور موقت (دادرسي فوري )
قرار دستور موقت داير بر منع و جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ثبتي
قرار دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي
قرار دستور موقت داير بر اجازه ورود (تردد )
قرار دستور موقت مبني بر بازگشايي ملك
قرار رد درخواست دستور موقت (به لحاظ فراهم نبودن شرايط )
قرار مهر و موم و تحرير تركه (متوفي )
قرار مهر و موم تركه متوفي
قرار رفع مهر و موم تركه
قرار تعيين مدير تركه و تحرير تركه
نمونه اي از اجراي قرار رفع مهر و موم تركه

9-نمونه احکام
احکام حقوقي
حكم تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره
حكم به تخليه يد خوانده (مستاجر ) به سبب نياز شخصي خواهان (موجر )
نمونه حكم به رد دعوي خواهان داير بر تقاضاي تخليه به دليل نياز شخصي
نمونه راي مبني بر تعديل و تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط
نمونه راي مبني بر تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير
نمونه راي مبني بر تخليه به علت انتقال به غير و تغيير شغل با احتساب حق كسب و پيشه
نمونه ديگر راي داير تعديل اجاره بها
نمونه ديگر راي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره
نمونه حكم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعميرات اساسي
نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
نمونه حكم داير بر اجازه معامله به مشمول وظيفه عمومي و امضاء در دفترخانه
نمونه راي راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زيان ناشي از آن
نمونه حكم در خصوص تجويز انتقال منافع مورد اجاره
نمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهان
نمونه راي مبني بر فروش مال مشاع
نمونه گواهي حصر وراثت
نمونه حكم دائر بر تحرير و تقسيم تركه متوفي
خلع يد و رفع تصرف نسبت به ملك مدعي به…
نمونه راي مبني بر قلع بناي احداثي
نمونه راي مبني بر رفع مزاحمت مطابق نظريه كارشناس
نمونه راي مبني بر حكم به تمليك
نمونه راي مبني بر تصحيح نام و ابطال شناسنامه قديم
نمونه راي مبني بر ابطال شناسنامه قديم و اصدار شناسنامه جديد از جهت تاريخ تولد
نمونه راي در خصوص مطالبه وجه چك برگشتي
نمونه حكم راجع به مطالبه وجه يك فقره سفته
نمونه راي در خصوص حكم توقيف شركت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شركت
نمونه راي در خصوص جلب ثالث
نمونه راي در خصوص ورود ثالث
نمونه حكم در خصوص دعوي اعتراض ثالث
نمونه راي در خصوص دعوي متقابل
احکام خانوادگي
نمونه راي راجع به طلاق حسب خواسته زوج (شوهر )
نمونه گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)
نمونه راي در خصوص زناني كه حكم طلاق خارجي در دست دارند .
نمونه راي مبني بر تنفيذ طلاق نامه عادي
نمونه حكم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهريه
نمونه حكم راجع به الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهيزيه
نمونه راي به منع زوجه از اشتغال به كار
نمونه راي در خصوص اجرت المثل ايام زناشويي
نمونه حكم راجع به اجازه ازدواج به دوشيزه به لحاظ مضايقه پدر از دادن اجازه
احکام کيفري
نمونه راي در خصوص قتل عمدي (در اثر فعل نوعاً كشنده به جهت وضعيت خاص مقتول )
نمونه راي در خصوص قتل عمدي (به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول  )
نمونه راي در خصوص قتل عمدي (تصادف منجر به فوت)
نمونه راي داير بر مطالبه خسارت ناشي از تصادف
نمونه راي در خصوص قتل غير عمدي (در اثر معالجه طبيب)
نمونه راي در خصوص قتل شبه عمدي (در اثر تير اندازي )
نمونه راي در خصوص سقط جنين و شركت در قتل غير عمدي
نمونه راي در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي
نمونه راي در خصوص جرايم مطبوعاتي
نمونه راي نشر اكاذيب
نمونه راي در خصوص كلاهبرداري
نمونه راي در خصوص خيانت در امانت
نمونه راي در خصوص تصرف عدواني
نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان معنوي و مادي
نمونه راي در خصوص ترك انفاق
نمونه راي در خصوص فريب در ازدواج

10-نمونه فرم ها
نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )
نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )
برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت
نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث
نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت
نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك
نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)
نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم
نمونه صورت جلسه تامين دليل
نمونه نظريه كارشناسي
نمونه قبض رسيد سپرده بانكي (بابت خسارت احتمالي )
نمونه برگ اخطاريه
نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم
نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي
نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه
آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم
نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه
نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )
نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع
نمونه برگ شكايت كيفري
نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاكي
نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه
نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل
نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چك
نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي )
نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي
نمونه برگ پايندان كيفري (براي كفالت )
نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتي
نمونه برگ جلب متهم
نمونه ديگر برگ جلب متهم
نمونه برگ احضار متهم
نمونه فرم اعلام محكوميت غير قطعي كيفري
نمونه فرم اعلام محكوميت قطعي كيفري
فرم استيذان قصاص نفس
فرم استيذان قصاص نفس
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن
نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چك
نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چك
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه
درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حكومتي
نمونه فرم قرار تامين خواسته
نمونه فرم قرار قبولي كفالت
نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه
نمونه فرم خام وكالتنامه و قرارداد
نمونه فرم وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)
نمونه فرم وكالتنامه تنظيمي در خارج از كشور

RIAL 65.000 – خرید