پنج شنبه , اردیبهشت ۵ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / چک لیست و فرم ها / دانلود مجموعه چک لیست های و فرم های موردنیاز جهت مهندسین و دفاتر ساختمانی

دانلود مجموعه چک لیست های و فرم های موردنیاز جهت مهندسین و دفاتر ساختمانی

دانلود مجموعه چک لیست های و فرم های موردنیاز جهت مهندسین و دفاتر ساختمانیReviewed by شروین on Apr 14Rating: 5.0چک لیست های مهندسی عمران و ساختماندانلود مجموعه چک لیست های و فرم های موردنیاز جهت مهندسین و دفاتر ساختمانی.ویژه مهندسین عمران،راه و ساختمان،شرکتهای عمرانی و پیمانکاری،دفاتر مهندسی

دانلود مجموعه چک لیست های و فرم های موردنیاز جهت مهندسین و دفاتر ساختمانی

CheckListموارد اضافه شده در آپدیت 93
اجرای ساختمان یا (مجریان ذیصلاح)
شرایط خصوصی قرارداد بر قراردادهای اجرای ساختمان
شرایط عمومی قرارداد بر قراردادهای اجرای ساختمان
شرایط عمومی بیمه نامه عیوب اساسی
قرارداد اجرای ساختمان پیمان مدیریت
قرارداد اجرای ساختمان (با مصالح)
قرارداد اجرای ساختمان (بدون مصالح یا دستمزدی)
قرارداد نظارت عالیه بر اجرای ساختمان
فرم کنترل نقشه سازه اسکلت بتنی
فرم کنترل نقشه سازه اسکلت فلزی
فرم کنترل نقشه معماری
فرم کنترل نقشه تاسیسات مکانیکی
فرم کنترل نقشه تاسیسات برقی

 دفاتر مهندسي
فرم خروج عضو
فرم تعهدنامه
فرم بازرسي محل دفتر مهندسي
متن مشاركت نامه مدني

 كنترل ايستايي
فرم شماره 1 چك ليست موارد محاسبات در ساختمان هاي بتني
فرم شماره 2 چك ليست موارد محاسبات در ساختمان هاي فلزي
برگه شناسه محاسبات فني
لجند نقشه هاي سازه
سازمان نظام مهندسي -واحد ايستايي
فرآيند كنترل نقشه هاي سازه

 كنترل تأسيسات
چك ليست كنترل نقشه هاي مكانيك
چك لسيت كنترل نقشه هاي برق
فرم استعلام شرايط واگذاري انشعاب برق
فرم تائيد مهندس ناظر برق ساختمان جهت درخواست انشعاب برق
فرم شماره يك كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله فونداسيون
فرم شماره دو كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله سقف
فرم شماره سه كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله نازك‌كاري (لوله‏ گذاري و تست)
فرم شماره چهار كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله نازك ‌كاري (كانال‎كشي)
فرم شماره پنج كنترل اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان در مرحله نازك‎كاري (پايان كار)
فرم شماره يك كنترل اجراي تأسيسات الكتريكي ساختمان در مرحله فونداسيون

 كنترل نظارت
گزارش تخلف ساختمان مهندسین ناظر
فرم شماره يازده (كنترل اجراي معماري در مرحله عمليات نازك كاري و نماسازي ساختمان)
فرم شماره ده (كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي تقسيم بندي فضاهاي داخلي و خارجي معماري و عمليات سفت كاري)
فرم شماره نه (كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي سقف و ستون)
فرم شماره هشت ( كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي فونداسيون)
فرم شماره هفت (كنترل اجراي سازه‌ صنعتي (سوله) در مرحله نصب قطعات )
فرم شماره شش(كنترل اجراي سازه‌ صنعتي (سوله) در مرحله ساخت قطعات )
فرم شماره پنج (كنترل اجراي سازه‌ صنعتي (سوله) در مرحله فونداسيون)
فرم شماره چهار (كنترل اجراي ساختمان در مرحله تير و ستون سازه فولادي)
فرم شماره سه (كنترل اجراي ساختمان در مرحله فونداسيون سازه فولادي)
فرم شماره دو ( كنترل اجراي ساختمان در مرحله سقف و ستون سازه بتني)
فرم شماره يك (كنترل اجراي ساختمان در مرحله فونداسيون سازه بتني)
مدارك لازم جهت تشكيل پرونده كنترل نظارت ساختمانهاي زير 7 سقف…
شناسنامه فني و ملكي ساختمان…
پرداخت حق الزحمه نظارت گروههاي ساختماني “ج” و “د”
ابعاد و مشخصات تابلوي راهنماي پروژه ( تابلوي شناسه)
چك ليست كنترل موارد ايمني در پروژه هاي ساختماني
برگ درخواست حق الزحمه ناظر سازه
برگ درخواست حق الزحمه ناظر سازه صنعتي – سوله
برگ درخواست حق الزحمه ناظر معماري

چک لیست گردش کار و ملاحظات پدافند غیر عامل در ساختمان های شهری
فرم 1 ،برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غيرعامل در نقشه هاي طراحي ساختمان
فرم2 ، برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غيرعامل در نقشه هاي طراحي ساختمان
فرم3، برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غيرعامل در نقشه هاي طراحي ساختمان
گردش کار خدمات مهندس شهرساز در طراحی ساختمان
گردش كار تهيه و كنترل ملاحظات پدافند غيرعامل شهرسازي در طراحي ساختمانها
دفترچه اطلاعات ساختمان

فرم های نظارت
سازه:

گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه) مرحله اول  اجرای فونداسیون و پی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه) مرحله دوم  اجرای ستون و سقف طبقه …. ساختمان اسکلت بتنی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه) مرحله دوم  اجرای ستون و سقف طبقه …. ساختمان اسکلت فلزی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (سازه) مرحله دوم  اجرای سقف و دیوارهای ساختمان مصالح بنائی

معماری:

گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (معماری) مرحله اول بعد از کرسی چینی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (معماری) مرحله دوم انتهای سفت کاری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (معماری) مرحله سوم انتهای نازک کاری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (معماری) مرحله چهارم اتمام ساختمان

تاسیسات مکانیکی:

گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) مرحله اول قبل از نازک کاری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) مرحله دوم اتمام ساختمان

تاسیسات برقی:
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (تاسیسات برقی) مرحله اول قبل از نازک کاری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (تاسیسات برقی) مرحله دوم اتمام ساختمان

پایان عملیات/ گزارش تخلف/ تمدید یا انصراف از نظارت:
فرم اعلام پایان عملیات ساختمانی
فرم گزارش تخلف زیزبنایی
فرم انصراف از نظارت
فرم تمدید نظارت

نقشه برداری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله اول پیش ازگودبرداری
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله دوم پی سازی ساختمان پیش از بتن ریزی
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله سوم اجرای ستون ها
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله چهارم اجرای سقف ها
گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی (نقشه برداری) مرحله پنجم پس از نماکاری

دفتر کنترل و نظارت گاز
قرارداد نظارت و بازرسی لوله کشی گاز داخلی ساختمان
قرارداد طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان(ویژه مجریان تجربی)
قرارداد طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان(ویژه مجریان حقوقی)
گزارش بازرسی(برگ گردش کار)
تأییدیه سیستم لوله کشی گاز داخلی ساختمان
چک لیست ارزیابی مجریان توسط ناظرین گاز
ورود اطلاعات در اتوماسیون دفتر گاز
ترسیم کروکی محل احداث
فرمت نقشه های گاز
اخذ تسهیلات بانکی
تأییدیه اجرای سیستم لوله کشی گاز داخلی ساختمان(جهت معرفی به بانک)
فرم تمدید قراردادهای نظارتی گاز
فرم درخواست علمک

فرم های مورد نیاز مالکین
مدارک مورد نیاز مالک جهت مراجعه به امور قراردادها
اشخاص حقيقي
اشخاص حقوقي
تسويه حساب
كنترل نقشه ها و محاسبات تأسيسات مكانيكي
كنترل نقشه ها و محاسبات تاسيسات برقي
كنترل نقشه هاي سازه
كنترل نقشه هاي معماري
ترسیم کروکی
کروکی خاکستری رنگ
فرم محـــاسباتی ساختمــان
ریزمتره
تعهد کارفرما
تعهد نظارت

چک لیست
چک لیست کنترل نهایی تاسیسات مکانیکی
چك ليست سازه هاي بتني مبحث نهم مقررات ملي ساختمان
چك ليست سازه هاي فولادي مبحث دهم مقررات ملي ساختمان
چک لیست بارگذاری مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
چک لیست کنترل نقشه های تأسیسات الکتریکی
چک لیست نظارت بر اجراي تأسیسات برق

فرم هاي ۵ مرحله اي مربوط به واحد كنترل نظارت
گزارش شروع عمليات ساختماني
گزارش پي سازي ساختمان (مرحله اول)
گزارش اجراي اسكلت ساختمان (مرحله دوم)
گزارش اجراي سفت كاري ساختمان (مرحله سوم )
گزارش اجراي نازك كاري و نما سازي ساختمان (مرحله چهارم – ساختمان )
گزارش اجراي نازك كاري و نما سازي ساختمان (مرحله چهارم – تاسيسات)
گزارش پايان عمليات ساختماني(مرحله پنجم)
فرم انصراف از نظارت

متفرقه:
چک لیست مشخصات گود برداری وسازه نگهبان
شیوه نامه تفکیک آپارتمانها
قرارداد اجرای ساختمان توسط شخص حقیقی و حقوقی
قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان و تاسیسات توسط شخص حقیقی(ویرایش جدید)
فرم اعلام شروع بكار(جديد)
فرم گزارش پيشرفت عمليات ساختمان(جديد)
فرم تمديد نظارت(جديد)
فرم پايان كار (جديد)
چك ليست ساختمانهاي فلزي گروه ج
چك ليست ساختمانهاي بتني گروه ج
فرم ژئوتكنيك
فرم ناظر هماهنگ کننده

چک لیست نظارتی ساختمانهای اسکلت فلزي
چک لیست آئین نامه 2800
فرم گزارش کار روزانه کارگاه
فرم حضور و غیاب روزانه کارگاه
چک لیست کامل از سازه های بتنی
چک لیست بتن ریزی
چک لیست های مدل سازی و طراحی ساختمان
چک لیست سازه فولادی
نمونه فرمهای کارگاهی
چك ليست كنترل موارد ايمني در پروژه هاي ساختماني
شناسنامه فني و ملكي ساختمان
فرم کاربردی  مشخصات فني و اجرائي پروژه

چك ليست هاي کنترل طراحی
شامل:
چک لیست برق
چک لیست مکانیک
چک لیست معماری
چک لیست سازه فولادی
چک لیست سازه- مبحث 6
چک لیست سازه بتنی و شالوده طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
چک لیست مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های فولادی)

چك ليست هاي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
كنترل اجراي عايق كاري حرارتي ساختمان
طراحي عايق كاري حرارتي پوسته ساختمان-روش کارکردی
طراحي عايق كاري حرارتي پوسته ساختمان روش تجويزي

فرم های مورد نیاز بخش کنترل نقشه
راهنمای متقاضیان پروانه ساختمان
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

شرایط عمومی قرارداد، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان
تعهدات مجری
تعهدات نظارت بر اجرای ساختمان
تعهدات ناظر هماهنگ کننده
خود اظهاری نظارت
خود اظهاری طراحی
خود اظهاری مجری
تعهدات مالک

و فرم های مورد نیاز کارگاه و دفاتر فننی پیمانکار و نظارت
شامل:
چک لیست
گزارش کار
صورت وضعیت
فرمهای پیمان
و فایلهای مورد نیاز دفتر فنی و کارگاهی
درخواست
درخواست بتن ریزی
در خواست عملیات خاکی (تست لایه)
محاسبه نتیجه آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن (7 الی 42 روزه)

چک لیست
ارزیابی آمادگی و صدور اجازه بتن(شامل آرماتور ، قالب ، بتن)
چک ليست كنترل عمليات آرماتور بندی و قالب بندی
برگ درخواست كنترل عمليات آرماتور بندی و قالب بندی

گزارش
دستور کار
صورتجلسه
برگ الحاقی
گزارش هفتگی
گرازش روزانه

صورت وضعیت
جداول متره
ریزمتره
نمونه صورت وضعیت
تعدیل
ظرفیت کار

پیمان
فرم ارزیابی پیمانکار
پیشنهاد قیمت
خود اظهاری
مدت تمدید
قرار داد پیمانکاری دست دوم (جزء)

و فرم ها و چک لیست های دیگر

حجم مجموعه: 40 مگابایت+20 مگابایت آپدیت 93
قیمت:10000 تومان

RIAL 100.000 – خرید