سه شنبه , دی ۲۶ ۱۳۹۶
آخرین خبرها
خانه / پاورپوینت / پاورپوینت حقوق تجارت

پاورپوینت حقوق تجارت

پاورپوینت حقوق تجارت Reviewed by Admin on Apr 29Rating:

پاورپوینت حقوق تجارت
سرفصلها:
باب اول
تجارومعاملات تجارتي
باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
باب سوم    شركتهاي تجارتي
فصل اول دراقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها
مبحث دوم – شركت بامسئوليت محدود
مبحث سوم – شركت تضامني
مبحث چهارم درشركت مختلط غيرسهامي
مبحث پنجم شركت مختلط سهامي
مبحث ششم شركت نسبي
مبحث هفتم شركتهاي تعاوني توليدومصرف
فصل دوم    درمقررات راجعه به ثبت شركتهاونشرشركتنامه ها
فصل سوم   درتصفيه امورشركتها
فصل چهارم   مقررات مختلفه
باب چهارم  برات – فته طلب – چك
فصل اول – برات
مبحث اول صورت برات
مبحث دوم  درقبول ونكول
مبحث سوم  درقبولي شخص ثالث
مبحث چهارم  دروعده برات
مبحث پنجم  ظهرنويسي
مبحث ششم  مسئوليت
مبحث هفتم  درپرداخت
مبحث هشتم  تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث
مبحث نهم  حقوق ووظايف دارنده برات
مبحث دهم  دراعتراض (پروتست)
مبحث يازدهم  برات رجوعي
مبحث دوازدهم  قوانين خارجي
فصل دوم  در فته طلب
فصل سوم  چك
فصل چهارم  درمرورزمان
باب پنجم  اسناددروجه حامل
باب ششم  دلالي
فصل اول – كليات
فصل دوم  اجرت دلال ومخارج
فصل سوم – دفتر
باب هفتم  حق العمل كاري (كميسيون)
باب هشتم : قرارداد حمل ونقل
باب نهم  قائم مقام تجارتي وسايرنمايندگان تجارتي
باب دهم  ضمانت
فصل دوم  در اعلان ورشكستگي و اثرات آن
فصل سوم  درتعيين عضو ناظر
فصل چهارم  در اقدام به مهروموم وسايراقدامات اوليه نسبت به ورشكسته
فصل پنجم  درمديرتصفيه
فصل ششم  دروظايف مديرتصفيه
فصل هفتم  درقراردادارفاقي وتصفيه حساب تاجرورشكسته
فصل هشتم دراقسام مختلفه طلبكارهاوحقوق هريك ازآنها
فصل نهم  درتقسيم بين طلبكارهاوفروش اموال منقول
فصل دهم  دردعوي استرداد
فصل يازدهم  درطرق شكايت ازاحكام صادره راجع به ورشكستگي
باب دوازدهم  درورشكستگي به تقصيروورشكستگي به تقلب
فصل اول  درورشكستگي به تقصير
فصل دوم  درورشكستگي به تقلب
ورشكستگي مرتكب مي شوند
فصل سوم  درجنحه وجناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته درامر
ورشكستگي به تقصيريابه تقلب
فصل چهارم  دراداره كردن اموال تاجرورشكسته درصورت
باب سيزدهم  دراعاده اعتبار
باب چهاردهم  اسم تجارتي
باب پانزدهم – شخصيت حقوقي
باب شانزدهم مقررات نهائي

نام :  حقوق تجارت
زبان :  پارسی
تعداد صفحه :  250
قالب :  PPT
حجم فایل : 1 مگابایت
قیمت: 3500  تومان

RIAL 35.000 – خرید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

جهت ارسال فرم ذیل را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.