دوشنبه , خرداد ۲۷ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / بهداشت و ایمنی / خطاهای انسانی در صنايع فرآيندی

خطاهای انسانی در صنايع فرآيندی

خطاهای انسانی در صنايع فرآيندی
نام: خطاهای انسانی در صنايع فرآيندی
زبان: فارسی
تعداد صفحات فایل متنی: 45
تعداد صفحات پاورپوینت:51
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت : 4000 تومان

RIAL 40.000 – خرید
**این مجموعه بصورت فایل ورد و پاورپوینت می باشد.**
مقدمه:
هر چند موضوع حوادث از قرنها پيش مورد توجه بوده است ولي تنها از چندين دهه اخير بود كه بدنبال معرفي انرژيهاي جديد و بكارگيري تكنولوژيهاي مدرن و در نتيجه افزايش تهديدات، مسئله ايمني و کنترل خسارات بطور جدي مطرح و مورد توجه جدي قرار گرفته است. وقوع انقلاب صنعتي اول در قرن هيجدم كه با معرفي انرژي بخار و موتورهاي انفجاري همراه بود به توسعه سريع و گسترده ماشين آلات و صنايع منجر گرديد كه نتيجه آن افزايش سريع و روزافزون حوادث و شدت آنها بود.
وقوع انقلابهاي صنعتي دوم(انرژي برق و تجهيزات الكتريكي)، سوم(انرژي هسته اي و تجهيزات الكترونيكي) و چهارم(عصر اطلاعات) در كنار فراهم آوردن آسايش و رفاه نسبي براي نسل بشريت يك پيام اصلي ديگري نيز به همراه داشت و آن اينكه هر چند معرفي انرژيهاي نوين مي تواند در بعضي از عرصه ها آسايش و رفاه به ارمغان بياورد ولي از جهت ديگر ممكن است با بخطر انداختن عناصر متعدد زندگي حتي ماهيت وجودي انسانها را بصورت تهديدي جدي به مخاطره افكند.
بررسي حوادث فاجعه بار دهه هاي اخير نشان مي دهد كه اولاٌ در بسياري از مواقع پيامدهاي بروز حوادث از چنان بعدي برخوردار مي شوند كه حتي امكان تصور جبران خسارت وارده به دارائيها وجود ندارد و ثانياً حوادث ياد شده همواره در اثر تركيبي از عوامل مختلف بوجود مي آيند كه در اين ميان عنصر انساني و اشتباهات او در قالب خطاهاي انساني و اعمال ناايمن او همواره بعنوان عامل ماشه اي در اکثريت قريب به اتفاق حوادث عامل اصلي بروز حوادث بوده است. (جدول شماره 1).
همانگونه که از جدول فوق نيز معلوم است در کليه حوادث ياد شده عنصر انساني بعنوان بحرانيترين عنصر سيستم ايمني نقش اصلي را در بروز حوادث ايفاء کرده است.
در راستاي تلاش براي کاهش نرخ بروز حوادث، کنترل شدت پيامدهاي آن و در نهايت حفاظت از سرمايه هاي ملي در قالب منابع انساني، اقتصادي، زيست محيطي، اعتبار و آبروي سازمانها و … در اين جزوه موضوع خطاهاي انساني در صنايع فرايندي مورد کنکاش قرار مي گيرد. اميد است مطالب ارائه شده در اين مجموعه بتواند گامي مثبت در صيانت از نيروي انساني و حفاظت از سرمايه هاي ملي باشد.

جدول شماره1: علل تعدادي از حوادث فاجعه بار دهه هاي اخير

طراحي نامناسب سيستمجنبه ايمنيطراحي نامناسب تبادل انسان-ماشينفاكتور انسانيخطاي مديريتيعلت حادثه 
*

*

*

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

*

 

 

*

تري مايل آيلند(1979)

بوپال(1984)

چرنوبيل(1986)

30 حادثه بزرگ در صنايع شيميايي(89-1985)

رها شدن مواد سمي از

Proctor& Camble Tylenol(1982)

فهرست مطالب word
مقدمه
فصل اول: خطاهاي انساني: تاريخچه و مفاهيم اساسي
اهداف آموزشي
خطاهاي انساني
مثال اول: افسانه اي از يونان باستان
مثال دوم: حادثه بوپال هند
مفهوم خطاهاي انساني:
خطاهاي انساني و تاريخچه آن
پرسش هاي پايان فصل
فصل دوم: عوامل موثر بر خطاهاي انساني
اهداف آموزشي
عوامل موثر بر خطاهاي انساني
فاكتورهاي پيچيده كننده خطاهاي انساني
طرحهاي طبقه بندي خطاي انساني
تغيير وضعيت موجود
پرسش هاي پايان فصل
فصل سوم: فرايند تجزيه و تحليل خطاهاي انساني
اهداف آموزشي
فرايند آناليز
مثالي از فرايند شناسايي خطاي انساني
مراحل فعاليت
پرسش هاي پايان فصل
فصل چهارم: خطاهاي انساني در مراحل ساخت
اهداف آموزشي
خطاهاي انساني و فاز ساخت
تغييرات و اصلاحات جزئي
تغييرات و اصلاحات ايجاد شده در طول تعمير و نگهداري
تغييرات و اصلاحات موقتي
تغييرات و اصلاحات تائيد شده
تغييرات و اصلاحات در فرايند
تغييرات و اصلاحات سيستم توليد
تغييرات و اصلاحات زنجيره اي
راهکارهاي کنترلي
پرسش هاي پايان فصل
فصل پنجم: خطا در واحدهاي تحت کنترل با کامپيوتر
اهداف آموزشي
خطاهاي نرم افزاري و سخت افزاري
کامپيوتر و نقش آن بعنوان جعبه سياه
قضاوت نادرست در مورد واکنش اپراتورها
پرسش هاي پايان فصل
فصل ششم: نمونه برداري از رفتارهاي ايمني
اهداف آموزشي
اصول نمونه برداري از رفتارهاي ايمني
دستورالعمل نمونه برداري از رفتار ايمني
پرسش هاي پايان فصل
منابع

RIAL 40.000 – خرید