دوشنبه , خرداد ۲۷ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / بهداشت و ایمنی / بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای
نام: بهداشت حرفه ای
زبان: فارسی
تعداد صفحات فایل متنی:72
تعداد صفحات پاورپوینت :51
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت : 4000 تومان

RIAL 40.000 – خرید
**این مجموعه بصورت فایل ورد و پاورپوینت می باشد.**
مقدمه :
صنعتی شدن و توليد فزاينده، مخاطرات گوناگونی را برای نيروی کار به ارمغان آورده و موجب شده که نيروی کار در معرض عوامل زيان آور بسياری قرار گيرد عواملی که جزء جدايی ناپذير صنعت و توليد به شمار می آيند و همواره تندرستی نيروی کار را تهديد می نمايند. نيروی کار هر کشور، به ويژه کشورهای در حال توسعه، بخش پر اهميت از سرمايه ملی تلقی می شود و از پايه های توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری می باشد. بنابراين حفاظت از تندرستی نيروی کار و بهسازی محيط کار از اهميتی شايان توجه بر خوردار می باشد. با  توجه  به اينکه انسان سالم رکن اساسی توسعه پايدار می باشد بنابراين رسيدن به اقتصادی شکوفا و صنعتی خود کفا بدون داشتن نيروی کار سالم و تندرست امکان پذير نخواهد بود.
انسانها با توجه به شغلی که انتخاب می کنند ممکن است در معرض عوامل مختلف زيان آور محيط کار باشند. اگر اين عوامل زيان آور از حد تحمل فيزيولوژيک فرد فزونی گيرد ايجاد آسيبهای شغلی نموده و فرد را به درجات مختلف مبتلا به بيماريهای ناشی از کار می نمايد. برای پيشگيری از بروز اين گونه مشکلات و حفظ تندرستی شاغلين در هر شغلی که هستند بهداشت حرفه ای راه کاری کار آمد می باشد. در بهداشت حرفه ای تلاش بر اين است که از تاثير سو عوامل زيان آور محيط کار (عوامل فيزيکی، عوامل شيميايی، عوامل ارگونوميکی و…) بر فرد جلوگيری شود. در اين رشته سعی بر پيشگيری از بروز بيماريها و حوادث ناشی از کار می باشد زيرا باور بر اين است که درمان بيشتر بيماريهای شغلی بسيار سخت بوده و در بسياری موارد غير قابل درمان می باشند. بنابراين لازم است قبل از اينکه فرد به اين گونه بيماريها دچار شود اقدام هايی جهت پيشگيری از بروز آنها صورت گيرد.
فهرست مطالب
فهرست صفحه
مقدمه
فصل اول :  كليات
تعريف بهداشت حرفه ای
تاريخچه پيدايش و توسعه بهداشت حرفه ای
اهداف بهداشت حرفه ای
برنامه های بهداشت حرفه ای
عوامل زيان آور محيط کار
فصل دوم : عوامل شيميايي و سم شناسي
عوامل شيميايی زيان آور محيط کار
گازها و بخارات
مواد معلق
سم شناسي
راههای ورود، انتشار و دفع مواد سمی
اثرات زيان آور گرد وغبارها
سم شناسی فلزات
حشره کشها
ترکيبات آلی
هيدروكربورهاي پارافيني
هيدوکربورهای عطری (آروماتيک)
گرد و غبارهای آلی
فصل سوم : عوامل فيزيكي زيان آور محيط کار
صدا وروش هاي کنترل  آ ن در  صنعت
کميات اندازه گيري صوت
اثرات صدا بر روی انسان
کنترل صوت
ارتعاش
اصول پيشگيري از اثرات ارتعاش
روشنايي در محيط کار
منابع نور
استانداردهای روشنايی
اشعه مادون قرمز
اشعه ماورای بنفش
شرايط جوي محيط کار
گرما
سرما
فشار هوا
فصل چهارم : ارگونومی
تعريف ارگونومی
مزايای ارگونومی
برخی مباحث مطرح در ارگونومی
فيزيولوژي کار
آسيب های تجمعی
روش صحيح بلند کردن بار
نوبت کاری
فصل پنجم : وسايل حفاظت فردي
وسايل حفاظت فردی
لباس کار
کلاه ايمنی
عينک ايمنی
گوشيهای حفاظتی
دستکش حفاظتی
کفش ايمنی
ماسکهای تنفسی
فصل ششم : بهداشت عمومي در محيط كار
آب
دفع زباله
فاضلاب
دوش و حمام
کمد و رختکن
روشويی و توالت
سالن غذاخوري
جعبه کمکهاي اوليه
نظافت عمومي محيط کار
منابع مورد استفاده

RIAL 40.000 – خرید