دوشنبه , خرداد ۲۷ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / بهداشت و ایمنی / آلودگي هوا و روشهاي كنترل

آلودگي هوا و روشهاي كنترل

آلودگي هوا و روشهاي كنترل
نام: آلودگي هوا و روشهاي كنترل
زبان: فارسی
تعداد صفحات فایل متنی: 63
تعداد صفحات پاورپوینت: 82
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت : 4000 تومان

**این مجموعه بصورت فایل ورد و پاورپوینت می باشد.**
هوا مخلوطي از چندين گاز است و هر گاز خواص شيميايي خود را حفظ کرده است .
هوا تقريباً داري 78 درصد ازت،21 درصد اکسيژن، مقداري خيلي کم انيدريد کربنيک ( 03/0 درصد)و کمتر از يک درصد آرگون (اين گاز بي اثر بوده و در هيچ ترکيب شيميايي شرکت نمي کند ) و مقدار بسيار جزئي از گازهاي ديگر که بيشترشان گاز هاي بي اثر ميباشد . هوا داراي مقدار متغيري از بخار آب بوده و در بعضي مواقع ممکن است داراي مواد آلوده کننده اي باشد که در اثر پيش آمدهاي طبيعي پخش شده باشند، مثل انفجار آتش فشانها، آتش سوزي جنگلها، پوسيدگي و فساد رستنيها . هوايي که ما تنفس مي کنيم محدود است. ضخامت اتمسفر زمين حدود چند صد مايل است ولي ترکيب به 95 درصد کل هوا در قشر نازکي به قطر 12 مايل فشرده شده است.  از 12 مايل قشر اتمسفر فقط قسمت کمي داراي حداکثر غلظت است که تروپوسفر ناميده ميشود. اين در حقيقت همان قسمتي است که ما آن را هوا مي ناميم . لايه تروپوسفر در قطب 5 مايل و در استوا 10 مايل ضخامت دارد. ضخامت قشر تروپوسفر با در نظر گرفتن قطر کره زمين بسيار ناچيز است. ولي انسان بدون توجه به نازک بودن ضخامت تروپوسفر هر روز هزاران تن مواد آلوده کننده به فضا رها ميکند و بدين ترتيب هواي مورد تنفس ما هر روز رو به زوال ميرود .
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول:اثر سيستم هاي جوي بر پراکندگي مواد دفعي به هوا
طبقات تشكيل دهنده جو
حرارت هوا
تشکيل باد
اينورژن
اسماگ فتو شيميايي

فصل دوم:منابع و کيفيت و کميت آلاينده هاي هوا
ذرات معلق
منابع آلاينده هوا
مشخصات شيميايي آلاينده هاي هوا

فصل سوم:شاخص و استاندارد کيفيت هوا
شاخص اعلام آلودگي هوا
شاخص يکنواخت استاندارد کيفيت هوا
عنوان
استانداردهاي کيفيت هوا
مراحل آلودگي هوا

فصل چهارم:آلاينده هاي هوا واثرات بهداشتي زيست محيطي  آنها
اثرات آلودگي هوا روي انسان
اثرات آلودگي هوا روي حيوانات
اثرات آلودگي هوا روي گياهان
باران اسيدي
اثرات اقتصادي آلودگي هوا
اثرات منطقه اي و جهاني آلاينده هاي هوا

فصل پنجم:نمونه برداري، اندازه گيري آلاينده هاي هوا و  روشهاي کنترلي
اندازه گيري
نمونه برداري
كنترل آلودگي هوا
دستگاههاي كنترل كننده آلودگي
منابع و مأخذ