دوشنبه , خرداد ۲۷ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / بهداشت و ایمنی / مواد اطفاي حريق

مواد اطفاي حريق

مواد اطفاي حريق

نام: مواد اطفاي حريق

زبان: فارسی

تعداد صفحات فایل متنی: 112

تعداد صفحات پاورپوینت: 99

حجم فایل: 12 مگابایت

قیمت : 4000 تومان

 

RIAL 40.000 – خرید

**این مجموعه بصورت فایل ورد و پاورپوینت می باشد.**

در گذشته آتش سوزيهاي بزرگي در دنيا اتفاق افتاده كه تلفات زيادي در برداشته است به عنوان مثال در سال 1996 در كشور انگلستان بيش از 532 فقره آتش سوزي ثبت شده كه يك سوم آن در محيط هاي كار اتفاق افتاده و باعث بيش از 600 مورد مرگ و 16000 جراحت به افراد شده است. در ايران آتش سوزي جلفا در سال 1355 يك ميليارد تومان خسارت به جاي گذاشت. بر اساس بررسي هاي انجام شده در هر سال بين 60 تا 90 مورد آتش سوزي به ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت در شهرهاي كشورمان رخ مي دهد كه بسياري از آنها مربوط به محيط هاي كار است. آمار نشان داده است كه حريق هاي بزرگ معمولاً براي اولين بار و بدون پيش آگهي ملموسي براي ساكنين و شاغلين رخ مي دهد و اين در حالي است كه طبق بررسي‌ها حداقل 75% از موارد مذكور قابل پيشگيري مي باشد. بنابراين بر اساس مطالب بيان شده بايد در هر مكاني پيش بيني هاي لازم انجام شده و تمهيدات مربوط به آن تأمين گردد تا بتوان از وقوع هر نوع آتش سوزي جلوگيري كرد. اين جزوه مشتمل بر چهار فصل بوده و در هر كدام يكي از مواد خاموش كننده آتش مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در فصل اول پس از بيان مقدمه اي در رابطه با اهميت حريق، علل و شرايط گسترش حريق و …، آب به عنوان اولين ماده خاموش كننده اغلب آتش سوزيها مورد بررسي قرار گيرد. در تمامي اين فصول عواملي نظير خصوصيات فيزيكي و شيميايي، مزايا و معايب، تجهيزات ثابت و متحرك خاموش كننده كه در مهار كردن آتش توسط مواد خاموش كننده موثر مي باشند، شرح داده شده است.

به منظور دستيابي به بهترين سطح در پيشگيري و كنترل حريق بايد يك نظام مديريتي نافذ و كارآمد تنظيم و طرح ريزي شده، اجزاي آن كاملاً تعريف شده و محدوده و وظايف هر يك از اجزاي آن معين گردد. در مديريت پيشگيري از حريق در محيط هاي صنعتي يا شهري لازم است بر مبناي اصولي كه در ايمني تعريف شده است، ابتدا سيستم ايمني در مقابل حريق تعريف و طراحي گردد. در مرحله بعد امكانات، تجهيزات و نيروهايي پيش بيني شود كه توان لازم براي رسيدن به سطحي از ايمني را فراهم كند تا بتواند بروز حريق را در لحظات اوليه شناسايي و به موقع براي كنترل آن اقدام نمايد. براي دستيابي به اين اهداف لازم است كه در هر مجتمع تجاري، صنعتي يا در شهرها، مراكز معيني براي تمركز امكانات و فرماندهي كنترل حريق پيش بيني گردد. در شهرها اين مراكز تحت عنوان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و در صنعت مراكز ايمني و آتش نشاني ناميده مي شود.

فهرست مطالب word

مقدمه   ج

فصل اول: آب

اهداف آموزشي

مقدمه

آتش

ماهيت حريق

اكسيژن

مواد سوختني

حرارت

نقطه شعله زني

درجه آتش گيري

خودبخودسوزي

تفاوت انفجار و احتراق

علل و شرايط بروز حريق

عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حريق

انتقال و انتشار حريق

دسته بندي انواع حريق

روشهاي عمومي اطفاء حريق

مواد اطفاي حريق

آب

خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب

خواص فيزيكي آب

خواص شيميايي آب

مزاياي آب

معايب آب

آب سبك

آب حاوي خيس كننده

تجهيزات اطفاي حريق

خاموش كننده هاي دستي

خاموش كننده هاي دستي حاوي آب

تجهيزات ثابت اطفاء حريق

تجهيزات ثابت حاوي آب

برداشت دستي آب

برداشت شبكه‌اي آب

افشانه آب

‍ محدوده فضاي حفاظتي افشانه‌ها

انواع سيستم افشانه آب

خودآزمايي

فصل دوم: پودر

اهداف آموزشي

ويژگيهاي عمومي پودرها

پودر تر

پودر خشك

نكات اساسي در رابطه با پودرها

خصوصيات فيزيكي و شيميايي پودرها

انواع خاموش كننده هاي پودري

خاموش كننده هاي دستي پودري

انواع خاموش كننده هاي پودر و گاز

طرز كار با خاموش كننده هاي پودر و گاز

روش پر و آماده كردن خاموش كننده هاي پودر و گاز

آزمايشهاي خاموش كننده هاي پودر و گاز

تجهيزات ثابت حاوي پودر

شرايط ذخيره سازي پودرها (انبارداري)

سازگاري پودر با ساير مواد

خودآزمايي

فصل سوم: مواد توليد كف

اهداف آموزشي

تعريف

انواع مواد كف ساز آتش نشاني

كف شيميايي

كف مكانيكي

خصوصيات فيزيكي و شيميايي كف

ويژگيهاي خاموش كننده هاي مولد كف شيميايي (دستگاههاي كفساز)

انواع خاموش كننده هاي مولد كف شيميايي

نكات قابل توجه در مورد خاموش كننده هاي مولد كف شيميايي

روش پركردن خاموش كننده مولد كف شيميايي

آزمايشهاي مولد كف شيميايي

نكات قابل توجه در مورد دستگاه هاي مولد كف مكانيكي

انواع خاموش كننده هاي مولد كف مكانيكي

انواع خاموش كننده هاي كف و گاز

اجزاي تشكيل دهندة مولد كف (مايع كف و آب) جداگانه

نحوة كاربرد كف

آزمايش خاموش كننده مولد كف مكانيكي

آزمايش خاموش كننده كف و هوا

تجهيزات ثابت حاوي كف

تفاوت بين سيستم كف پر توسعه و سيستم كف كم توسعه

نگاهداري و انبارداري

سازگاري مواد كف ساز با پودر و ساير ويژگيهاي آن

خودآزمايي

فصل چهارم: گازها

اهداف آموزشي

تعريف گازها

خصوصيات گازها

معادلات گازها

گاز ايده آل

قانون بويل

قانون چارلي

قانون دالتون

خصوصيات فيزيكي و شيميايي گاز

موارد كاربرد گاز

خاموش كننده هاي دستي حاوي

اجزاي تشكيل دهنده و نكاتي در رابطه با خاموش كنندة دستي حاوي

طريقة استفاده از خاموش كنندة دستي

تجهيزات ثابت حاوي

اطفاء حريق دستي بر مبناي

سيستم هاي شبكه اي اطفاء حريق

ملاحظات مهم در نصب افشانه هاي شبكه گاز

تركيبات هالوژنه (هالن) و خصوصيات آنها

هالن هاي معروف

ملاحظات زيست محيطي

خصوصيات فيزيكي و شيميايي هالن ها

كربن

الماس

گرافيت

معرفي كلي هالوژنها (عناصر فلوئور(F)، كلر(CL)، برم(BR) و يد(I)) و اهميت آنها

بررسي عمومي خواص فيزيكي هالوژنها

شدت واكنش پذيري هالوژنها و جايگاه ويژه فلوئور

واكنش هالوژنها با هيدروژن

واكنش فلوئور با گازهاي نجيب سنگين

هاليدهاي هيدروژن

محلول هاي آبي هاليدهاي هيدروژن (اسيدهاي هيدروهاليك)

ويژگيهاي برخي از هالن هاي معروف

خصوصيات فيزيكي برخي از هالن هاي معروف

انواع خاموش كننده هاي دستي مواد هالوژنه

خاموش كننده هاي تتراكلريد كربن

انواع خاموش كننده هاي متيل برمايد

تجهيزات ثابت حاوي هالن

روش نگهداري خاموش كننده هاي محتوي مواد هالوژنه

خودآزمايي

منابع و مراجع

RIAL 40.000 – خرید