دوشنبه , خرداد ۲۷ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / بهداشت و ایمنی / آلودگیهای زیست محیطی

آلودگیهای زیست محیطی

آلودگیهای زیست محیطی

نام: آلودگیهای زیست محیطی

زبان: فارسی

تعداد صفحات فایل متنی: 184

تعداد صفحات پاورپوینت: 71

حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت : 4000 تومان

RIAL 40.000 – خرید

**این مجموعه بصورت فایل ورد و پاورپوینت می باشد.**

کره زمين در حال گرم شدن است و جنگل‌های آن در حال نابودی‌اند. لايه ازن که کره زمين را از گزند اثرات زيانبار اشعه ماوراء بنفش خورشيدی محفوظ می‌دارد روز به روز نازک‌تر می‌شود و احتمال بروز انواع سرطان‌ها را افزايش می‌دهد. قدرت توليد مواد غذائی در سطح جهان به علت فرسايش خاک و بهره برداری بی رويه از زمين و آب درحال کاهش است و بيم آن می‌رود که تا چند سال ديگر جهان با کمبود غذائی روبرو شود. بسياری از شهرهای جهان با کم آبی شديد دست به گريبانند و بسياری ديگر نيز دچار آلودگی شديد هوا هستند. افراد بشر سالانه حدود 5/5 ميليارد تن کربن را از طريق احتراق سوخت‌های فسيلی از زغال سنگ، نفت، بنزين و غيره به جو زمين وارد می‌کنند. دودکش‌های کارخانجات و اگزوز اتومبيل‌ها و لوله بخاری خانه‌ها از منابع اصلی انتشار کربن در جهان هستند و در اين ميان بزرگترين سهم از آن کشورهای صنعتی پيشرفته است.

گرم شدن کره زمين به نوبه خود خشکسالی و قحطی و کمبود آب را به همراه آورده است. اين گرما به محصولات کشاورزی صدمه می‌زند و موجب کمبود آب مورد نياز کشاورزی و آب آشاميدنی می‌شود. به علاوه افزايش درجه حرارت زمين شرايط زيست بسياری از گونه‌های حيوانی و گياهی را به خطر‌ انداخته و تاکنون شمار زيادی از آنان از بين رفته‌اند. اين افزايش خطر آب شدن يخ‌های قطبی و کوه‌های يخی را نيز در بر دارد. اگر اين امر واقع شود سطح آب درياها بالا خواهد رفت و در نتيجه بسياری از شهرهای ساحلی و دلتاهای پست جهان به زير آب خواهد رفت که از جمله آن‌ها می‌توان شهر ميامی ‌در ايالات متحده و دلتای بنگلادش را نام برد..

مونواکسيد کربن، دیاکسيد کربن، اکسيد ازت، دیاکسيد گوگرد، هيدروکربورها و غيره همه موادی هستند که پيش از اين در معرض آنها بوده‌ايم. اين مواد که در ماورای شهرهای متراکم جای دارند از عوامل مهم در ايجاد دردها و امراض مهلک از جمله ورم غشاهای مخاطی، اختلال در تنفس و همچنين سرفه هستند. اين مواد ارمغان انواع ماشين‌های سوختی‌اند، از کوره‌های صنعتی گرفته تا موتور اتومبيل‌ها و وسايل حرارتی منزل. به گفته شيمی‌دان‌ها و همان طور که ما نيز می‌دانيم، سوخت‌های فسيلی علاوه بر هيدروکربورها گوگرد نيز دارند که در درجات بالا با اکسيژن ‌ترکيب می‌شود و تشکيل انيدريد سولفورو SO2 می‌دهد. همه ساله حدود 3 ميليون تن از اين گازهای اسيدی در فضائی که جمهوری آلمان را احاطه کرده پراکنده می‌شود. استفاده از دودکش‌های بلند ممکن است اين اطمينان را به ما بدهد که اين گازها در ارتفاعات نسبتا بالا پخش می‌شوند، ولی اين بدان مفهوم است که اين گازها با اثرات جانبی بيش‌تر در مناطق باران‌خيز پخش می‌شوند و باران‌های اسيدی را شکل می‌دهند. در مناطقی که خاک به ميزان بالائی رسوبات اسيدی آهکی دارد خاک به مقدار زيادتر و با شتاب بيش‌تری فرسايش می‌يابد و ميزان اسيديته آب نيز بالا می‌رود. تنها راه جلوگيری از واکنش انيدريد سولفورو که تا حدودی موفقيت آميز بوده و براساس قانون جديد کوره‌های صنعتی مازوم شده استفاده از فيلترهای دست سازاست، که البته اين فيلترها و به طور کلی اين روش هزينه بالانی را طلب می‌کند.

در ضمن يادآوری می‌شود که با اين روش نمی‌توان به طور کامل جلوی انتشار ‌ترکيبات گوگردی را گرفت بلکه ميزان حاضر با درصد قابل ملاحظه ای کاهش می‌يابد. در گذشته به مسئله پراکندگی اکسيد ازت توجه کمی‌ می‌شد و در نتيجه تا شروع دهه 80 ميزان پراکندگی اين ماده در هوا با روند رو به رشدی همراه بود.

در گذشته متخصصين اعتقادی به مضر بودن اکسيد ازت برای نباتات نداشتند، خصوصا که ميزان 90 درصد اين گاز به طور طبيعی توليد می‌شد. امروزه به نظر می‌رسد که اين گاز خسارت زيادی به برگ‌های گياهان وارد می‌کند، به اين‌ترتيب که تجزيه اکسيد ازت کلروفيل را تخريب می‌کند، با اين حال اين موضوع کاملا اثبات نشده است.

يکی از راه‌های کاهش اکسيد نيتروژن نصب مبدل‌های کاتاليتيک برروی موتور وسايط نقليه است. علاوه بر اين اميد آن می‌رود که با پيشرفت تکنولوژی و استفاده از بنزين عاری از‌ترکيبات سرب‌دار مقدار اکسيد نيتروژن از حدود 3 ميليون فعلی به يک چهارم برسد. از نظر کمی ‌جدی‌ترين آلوده کنندگان هوا مونو اکسيد کربن و گاز کربنيک‌اند مونو اکسيد کربن يک هماتوکسين است. اين ماده موجب کمبود اکسيژن و در نتيجه گيجی و اختلال در رشد انسان و ساير جانوران می‌شود. با مدرنيزه شدن سيستم‌های گرمائی منازل انتشار و پراکندگی مونواکسيد کربن به ميزان 60 درصد کاهش يافته است و مجموع پخش سالانه اين ماده طی سالهای 1966 تا 1985 حدود 5/12 درصد يا به عبارتی حدود 8 ميليون تن کاهش داشته است. گاز کربنيک ماده ديگری است که در نتيجه سوختن مواد مختلف به خصوص گازهای سوختنی در هوا منتشر می‌شود. اين گاز برای انسان و حيوانات چندان مضر نيست و گياهان نيز برای رشد و غذاسازی به آن نياز دارند. گاز کربنيک يک دوره دارد (بين 1000 تا 1500 سال) طی اين مدت گاز کربنيک در اتمسفر جمع می‌شود و تشکيل لايه ای می‌دهد که عبور آسان اشعه خورشيد از اتمسفر را فراهم می‌آورد و باعث می‌شود که گرما از سطح خاک منعکش شود. در نتيجه اين عمل حالتی پديد می‌آيد که به اثر « خانه داغ » (hot house) معروف است.

می‌دانيم که باران و به طور کلی آب در‌ترکيب با گاز کربنيک توليد اسيد می‌کند. اين قبيل باران‌های اسيدی چنان اثر مخربی بر موازنه اکولوژيکی موجود در طبيعت می‌گذارند که بسياری از گونه‌های گياهی و جانوری را تا حد انقراض تهديد می‌کنند. با توجه به اشاره‌ای که شد این سئوال در ذهن جا می‌گیرد که: واقعا میحط زیست در چه وضعیتی است و در آینده بر سر نوع بشر چه خواهد آمد؟

فهرست مطالب word

پیشگفتار

فصل اول: آلودگی هوا

مقدمه

1-1- تعاريف

1-1-1- هوای پاک

2-1-1- هوای آلوده

2-1- استانداردهای آلودگی هوا

1-2-1- استاندارد هوای آزاد

2-2-1- استاندارد خروجی

3-1- سياست حباب

4-1-‌اندازه گيری آلودگی هوا

1-4-1- دستگاه‌اندازه گيری ذرات معلق هوای محيط

2-4-1- ‌اندازه گيری ذرات معلق و آلودگی‌های منتشره توسط دودکش کارخانجات

3-4-1- دستگاه‌اندازه گيری ميزان آلاينده‌های خروجی از اگزوز اتومبيل

5-1- وقتی هوا خيلی آلوده است چه بايد کرد ؟

6-1- آلاينده‌های هوا

1-6-1- منواکسيد کربن (CO)

2-6-1- دی اکسيد کربن (CO2)

1-2-6-1- پديده گلخانه ای

2-2-6-1- گرم شدن بيشتر هوای کره زمين

3-6-1- اکسيدهای ازت (NOX)

4-6-1- دی اکسيد گوگرد (SO2)

5-6-1- متان CH4

6-6-1- سولفيد هيدروژن (H2S)

7-6-1- ازون

1-7-6-1- کليات

2-7-6-1- ضررهای گاز ازون

3-7-6-1- فوايد گاز ازون

4-7-6-1- اثرات حشرات کش‌ها و گازهای مبرد ( از بين رفتن لايه ازون )

8-6-1- سرب و ديگر آئروسل‌ها ( ذرات معلق )

7-1- جمع آوری آئروسل‌ها

1-7-1- صافی‌ها

2-7-1- جداکننده‌های تصادفی

3-7-1- اتاقک‌های ته نشين

4-7-1- شستشو

5-7-1- جداکننده چرخه ای

6-7-1- دستگاه رسوب دهنده الکترواستاتيک

8-1- نقش وسائط نقليه موتوری در آلودگی هوا

1-8-1- کليات

2-8-1- منابع انتشار آلودگی در اتومبيل

1-2-8-1- بخارهای محفظه ميل لنگ

2-2-8-1- بخارهای متصاعد شده از بنزين

3-2-8-1- لاستيک اتومبيل و لنت‌ترمز

9-1- کاهش آلودگی‌های منتشره از طريق وسائط نقليه

1-9-1- تحقيق در طراحی و ساخت وسيله نقليه

2-9-1- جلوگيری از‌تردد وسائط نقليه دودزا

3-9-1- استفاده از سوخت‌های پاک

1-3-9-1- استفاده از سوخت‌های اکسيژن دار

2-3-9-1- استفاده از گاز طبيعی در وسائط نقليه موتوری

4-9-1- طرح‌ ترافيک

10-1- تنظيم سوخت مشعل‌ها و موتورها

1-10-1- تنظيم نسبت هوا به سوخت

2-10-1- مناسب بودن دمای سوخت

3-10-1- تنظيم فشار سوخت

4-10-1- اهميت تنظيم سوخت مشعل و موتورها

11-1- مه دود

12-1- وارونگی حرارتی

13-1- سوزاندن زباله

14-1- بيماری‌ها و زيانهای ناشی از آلودگی هوا:

15-1- آلودگی هوا درايران

خودآزمایی

فصل دوم: آلودگی آب

مقدمه

1-2- کليات

2-2- آلودگی آب شيرين (آب آشاميدنی)

3-2- عوامل آلوده کننده آب‌ها

1-3-2- زباله

2-3-2- سموم دفع آفات و کودهای شيميائی

3-3-2- شوينده‌ها ( دترجنت‌ها )

4-3-2- نفت

5-3-2- آلودگی آب از طريق خشکی

6-3-2- موجودات ريز آبزی

7-3-2- آلودگی حرارتی

8-3-2- راديواکتيو

4-2- بيماری‌های ناشی از آلودگی آب

1-4-2- وبا

2-4-2- حصبه

3-4-2- شبه حصبه

4-4-2- اسهال باسيلی

5-4-2- بيماری‌های انگلی

5-2- سختی آب

1-5-2- انواع سختی آب

2-5-2- فوايد وجود کمی‌ سختی در آب

3-5-2- ضررهای سختی زياد آب

6-2- آزمايش‌هائی که برروی آب انجام می‌شود

1-6-2- اندازه گيری مواد جامد و محلول

2-6-2- آزمايش BOD

3-6-2- آزمايشCOD

4-6-2- موارد استفاده آزمايش‌های BOD و COD

7-2- تصفيه آب

1-7-2- لخته سازی و ته نشين کردن مواد زايد

2-7-2- گذراندن آب از صافی

3-7-2- گندزدائی

4-7-2- روش‌های ديگر

8-2- حفظ منابع آب

3-3-2-4- استفاده از چاه‌های دفع (آلودگی آب بوسیله فاضلاب )

خودآزمایی

فصل سوم: آلودگی فیزیکی

1-3- آلودگی صوتی

1-1-3- مقدمه

2-1-3- مفهوم و تعریف صوت

1-2-1-3- تعریف صوت

2-2-1-3- معیاراندازه گیری صوت

3-1-3- كنترل سر و صدا

1-3-1-3- حفاظت دريافت كننده سر و صدا

2-3-1-3- كاهش سر و صدا در منبع

3-3-1-3- كنترل مسير صوت

4-1-3- خلاصه بحث

5-1-3- حد مجاز آلودگی صوتی

6-1-3- اثر آلودگی صوتی بر گیاهان

7-1-3- منابع آلودگی صوتی در شهرها و راههای مقابله با آن

8-1-3- آثار آلودگی صوتی بر گوش انسان

9-1-3- آثار روانی سر و صدا

10-1-3- آثار سر و صدا بر خواب

11-1-3- آثار سرو صدا بر کار

12-1-3- آثار سرو صدا بر آسايش و سلامت انسان

13-1-3- زيانهای مالی ناشی از سر و صدا

2-3- آلودگی ارتعاشی

1-2-3- مقدمه

2-2-3- تعریف ارتعاش مکانیکی

3-2-3- آثار منفی ارتعاشات

4-2-3- دسته بندی ارتعاشات

5-2-3- چگونه آلودگی ارتعاشات و ضربه ها را کاهش دهيم

1-5-2-3- روشهای بهداشتی و ایمنی برای حمایت کارگران در کارخانجات

خودآزمایی

فصل چهارم: نور و حرارت و تشعشع

1-4- مقدمه

2-4- بیماریهای ناشی از کار

3-4- تاثیر محیط فیزیکی کار بر راندمان کار

4-4- نور و تاثیر آن بر راندمان کار

1-4-4- منابع نور

5-4- اثر اشعه در محیط کار

1-5-4- اثر اشعه مادون قرمز

2-5-4- اشعه ماوراء بنفش

6-4- تقسیم بندی پرتوها

1-6-4- خلاصه ای از مباحث مواد راديو اكتيو

7-4- درجه حرارت

1-7-4- اثرات درجه حرارت بر کار

2-7-4- اثرات درجه حرارت بر ظرفیت کار

3-7-4- دوره های استراحت

خودآزمایی

فصل پنجم: مواد پرتوزا و ایمنی آن

1-5- قانون سازمان انرژی اتمی‌ایران مصوب 1353

2-5- آئين نامه مواد 4 و 11 قانون سازمان انرژی اتمی‌ ايران مصوب تيرماه 1368

1-2-5- فصل اول: وصول درآمد

2-2-5- فصل دوم : تخصيص اعتبار هزينه‌های تحقيقاتی

3-5- قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب فروردين ماه 1368

1-3-5- فصل اول – کليات

2-3-5- فصل دوم – پروانه و مسئوليت‌ها

3-3-5- فصل سوم – نظارت و بازرسی

4-3-5- فصل چهارم – جرائم و مجازاتها

5-3-5- فصل پنجم – مقررات ويژه

6-5- آئين نامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ارديبهشت ماه 1369

7-5- دستورالعمل شماره 1 پرداخت فوق العاده کار با اشعه مصوب بهمن ماه

RIAL 40.000 – خرید