دوشنبه , خرداد ۲۷ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / بهداشت و ایمنی / ايمني و حفاظها

ايمني و حفاظها

ايمني و حفاظها
نام: ايمني و حفاظها
زبان: فارسی
تعداد صفحات فایل متنی: 79
تعداد صفحات پاورپوینت: 70
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت : 4000 تومان

RIAL 40.000 – خرید
**این مجموعه بصورت فایل ورد و پاورپوینت می باشد.**
در دنياي پيشرفته امروز، همه امور متکي به تکنولوژي پيشرفته و پيچيده و پرمخاطره است و همواره بيم آن مي رود که حوادث ناشي از کار با اين تکنولوژي خسارات جبران ناپذير مالي و جاني به بار آورد. حادثه هميشه در کمين است و بايد پيشگيري از آن در محيط کار سرلوحه عمل ما باشد و نظم و ترتيب در انجام کار و رعايت نکات ايمني و حفاظتي به يک فرهنگ فرگير تبديل شود. اين مهم محقق نمي شود، مگر با ارايه آموزش هاي ايمني و حفاظت کار که رسالت اين نوشته نيز همين است.
در اين نوشته، مباحث عمومي ايمني و حفاظت کار را مرور مي کنيم که بطور عمده به ايمني صنعتي و بهداشت صنعتي مي پردازد. آنگاه،  به موضوعات تخصصي، مانند ايمني انبارش، حمل و نقل و کار با مواد شيميايي، مي پردازيم. سپس، حوادث و بيماريهاي ناشي از کار را  بررسي مي نماييم.

فهرست مطالب word
مقدمه     ت
فصل اول: ايمني عمومي
اهداف آموزشي
ايمني صنعتي
ايمن کردن محيط کار
شناسايي خطر در محيط کار
ايمني و حفاظت در مقابل آتش‌سوزي محيط کار
طبقه‌بندي آتش
عوامل ايجاد كننده آتش
طريقه خاموش كردن آتش
روشهاي پيشگيري از آتش‌سوزي
گروههاي اطفاي حريق
بهداشت صنعتي
بررسي، ارزشيابي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط کار
خودآزمايي
فصل دوم: ايمني تخصصي: ايمني انبارش، جابجايي و كار با مواد شيميايي
اهداف آموزشي
طبقه بندي مواد شيميايي
ارزيابي خطر مواد شيميايي
حمل و نقل مواد شيميايي
انبارش مواد شيميايي
نقشه کلي انبار مواد شيميايي
امنيت انبار مواد شيميايي
راه هاي ورود به محل انبار
ديوارهاي انبار مواد شيميايي
درهاي خروج اضطراري براي انبار مواد شيميايي
کف ساختمان هاي انبار مواد شيميايي
زه کشي انبار مواد شيميايي
محصور کردن انبار مواد شيميايي
سطح شيب دار داخل و خارج انبار مواد شيميايي
سقف انبار مواد شيميايي
سيستم تهويه انبار مواد شيميايي
ايجاد نور و وسايل برقي در انبار مواد شيميايي
گرم کردن انبار مواد شيميايي
حفاظت انبار مواد شيميايي در برابر رعد و برق
ايمني در ديگر تسهيلات مربوط به انبار مواد شيميايي
نگهداري مواد شيميايي در خارج از انبار
اداره کردن امور ايمني در انبار مواد شيميايي
برنامه ريزي امور انبار  مواد شيميايي
تفکيک و جدا کردن مواد شيميايي در انبارها
ايمني استفاده از ليفتراک در انبار  مواد شيميايي
نکات ايمني مربوط به پرسنل انبار  مواد شيميايي
نکات ايمني مربوط به نشت و ريزش مواد شيميايي
کمک هاي اوليه در انبار  مواد شيميايي
صدور مجوز کار در  انبار  مواد شيميايي
شرايط اضطراري در انبارهاي مواد شيميايي
خودآزمايي
فصل سوم: حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و راههاي پيشگيري از آنها
اهداف آموزشي
تعريف حادثه
انواع حوادث
اهميت حوادث ناشي از كار
علل حوادث ناشي از كار
بررسي حوادث
راههاي پيشگيري از حوادث ناشي از کار
بيماريهاي ناشي از کار
راههاي پيشگيري از بيماري هاي ناشي از کار
خودآزمايي
منابع و مآخذ

RIAL 40.000 – خرید