دوشنبه , خرداد ۲۷ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / بهداشت و ایمنی / ايمني عمليات و پروژه‌ها

ايمني عمليات و پروژه‌ها

ايمني عمليات و پروژه‌ها
نام: ايمني عمليات و پروژه‌ها
زبان: فارسی
تعداد صفحات فایل متنی: 118
تعداد صفحات پاورپوینت: 74
حجم فایل: 21.48 مگابایت
قیمت : 4000 تومان

RIAL 40.000 – خرید
**این مجموعه بصورت فایل ورد و پاورپوینت می باشد.**
روند رو به رشد اجراي پروژه هاي توسعه و عمليات مربوطه در کشور ما بخشي از جريان توسعه شتابان ملي است که توجه به ضرورت هاي ملازم با آن، از جمله ايمني و حفاظت عمليات در پروژه ها، را بوجود آورده است. کم توجهي يا بي توجهي به اين نکات موجب ميگردد که بهره گيري از مواهب توسعه بطور کامل انجام نشود يا با هزينه هاي ناشي از زيان‌هاي اقتصادي و آسيب هاي انساني همراه شود.
سازمان بين المللي کار در اين زمينه دست به ابتکارات متعددي زده است. از جمله در سال 1981 گردهايي سه جانبه اي را در خصوص ايمني و بهداشت و شرايط کار در زمينه انتقال تکنولوژي برگزار نمود که قطعنامه پاياني آن ضرورت ارايه راهنماهاي عملي براي پياده کردن مسايل ايمني و بهداشت شغلي در پروژه ها و عمليات بوده است.
اين نوشته با مراجعه به معتبرترين مراجعي که از تاريخ يادشده انتشار ياقته اند، تهيه شده است تا مهمترين نکات ايمني، حفاظتي و بهداشت شغلي مرتبط با اجراي پروژه ها و عمليات مربوط را معرفي نمايد.
فهرست مطالب word

مقدمه    ث‌
فصل اول: ايمني و حفاظت درمرحله طراحي عمليات و پروژه ها
اهداف آموزشي
تصميم هاي مقدماتي در طراحي پروژه ها و عمليات
انتخاب محلي مناسب براي عمليات و اجراي پروژه ها
نکات مهم ايمني مهندسي سازه در اجراي پروژه ها و عمليات
ايمني مواد شيميايي مصرفي در عمليات و پروژه ها
تجزيه و تحليل خطرات مختلف طراحي تأسيسات و كارخانه
نکات ايمني در انتخاب مصالح، مواد و تجهيزات
حفاظت پروژه ها و عمليات در برابر آتش
مقررات ايمني مربوط به پيمانکاران
خودآزمايي
فصل دوم: ايمني و حفاظت درمرحله اجراي عمليات و پروژه ها
اهداف آموزشي
ايمني جاده هاي مورد تردد وسايط نقليه زميني
ايمني وسايط نقليه زميني  مورد استفاده در عمليات و پروژه ها در جاده ها
ايمني وسايط نقليه زميني در محدوده اجراي عمليات و پروژه ها
ايمني بارگيري و تخليه کشتي هاي مورد استفاده در عمليات و پروژه ها
انبارش و حمل و نقل مواد خطرناك در اجراي عمليات و پروژه ها
انبارش و استفاده از  مواد منفجره در اجراي عمليات و پروژه ها
دفع و انتقال مواد زايد و باقيمانده از اجراي عمليات و پروژه ها
واکنش در شرايط اضطراري و اطفاي حريق
نکات ارگونوميكي و آنتروپومتريكي (انشان‌شناسي)در اجراي پروژ ه ها و عمليات
رنگ آميزي در عمليات و پروژه ها
رنگهاي برچسبهاي ايمني
خسارات وارده به اموال، ساختمان ها و بناها در حين اجراي عمليات و پروژه ها
ايمن کردن محيط کار هنگام تعميرات اساسي
ايمني نقل و انتقال تجهيزات و کالاها
ايمني ماشين هاي جابجا کننده تجهيزات و کالاها
ايمني برپايي اسکلت هاي فلزي
ايمني تجهيزات توليد و خطوط هوايي انتقال برق
ايمني محل هاي سوخت گيري وسايط نقليه و ماشين آلات
تست و بازرسي متعلقات ايمني تجهيزات، دستگاهها و ماشين آلات
بازديد هاي ايمني عمليات و پروژه ها
خودآزمايي
فصل سوم: حوادث ناشي از اجراي پروژه ها و عمليات و پيشگيري از آنها
اهداف آموزشي
برق گرفتگي ناشي از اجراي پروژه ها و عمليات
جوشكاري در عمليات و پروژه ها
خودآزمايي
منابع و مآخذ

RIAL 40.000 – خرید